UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* Între clepsidră și timp, există o mare diferență; clepsidra o poți întoarce, dar timpul niciodată.
* There is a great difference in the hourglass; you can turn the glass, but never the time.