TRADIŢIILE POPULARE - O ŞANSĂ LA EGALITATE !

Sâmbătă, 26 octombrie la Bistriţa se va desfăşura Festivalul naţional de folclor pentru tineri cu dizabilităţi intitulat "Tradiţiile populare - o şansă la egalitate".

Acest proiect cultural urmărește oferirea în premieră a  unui cadru exclusiv de afirmare pe plan artistic a tinerilor cu nevoi speciale.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă cei 40 de tineri selectați din cadrul centrului nostru în vederea participării la festival, din care fac parte și membrii grupului  folcloric ”Cununița” al aceluiași centru; tineri cu dizabilități din alte instituții existente în județ; tineri cu dizabilități din toate celelalte regiuni participante la festival.

Proiectul are stabilite 7 activități eșalonate pe durata a 7 luni de implementare dintre care: promovarea proiectului și a finanțatorului, selecţie si curs instruire voluntari, selecţia elevilor participanţi, repetiții în vederea punerii în scenă a unor dansuri și obiceiuri, desfășurarea festivalului propriu-zis, evaluarea proiectului.

Scopul proiectului ”Tradițiile populare -  o șansă la eglitate” este acela de creare a unui cadru de afirmare artistică destinat exclusiv tinerilor cu nevoi speciale din toată ţara.

Obiective generale:

1. Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere și valorificare a competențelor artistice și sociale ale tinerilor

2. Facilitarea accesului la cultură a persoanelor cu dizabilități

Obiective specifice:

1. Creșterea calității pregătirii cultural artistice a membrilor  grupului folcloric ”Cununița” al CSEI nr.1 Bistrița

2. Debutul artistic al grupului

3. Realizarea festivalului de folclor pentru tinerii cu dizabilități

Activitatea principală a proiectului este realizarea Festivalului național de folclor pentru tineri cu dizabilități ”Tradițiile populare -  o șansă la egalitate”, manifestare culturală ce va avea loc peste două zile în oraşul nostru. 

Echipa de proiect, Manager: prof. Vass Imola Doris, Asistent manager: prof. Moldovan Georgeta Mariana, Coordonator grup tineri cu dizabilităţi: prof. Semerean Ancuţa Veronica şi Coordonator voluntari: Moldovan Diana doreşte să mulţumească partenerilor: Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud,Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa –Năsăud, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul Cultural Municipal “George Coşbuc” Bistriţa, Asociaţia “Impact” Bistriţa, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea, Asociaţia “CES”Oradea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj Napoca, Colaborator: Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud pentru tot sprijinul oferit.