RODNA: Dezbatere publică pentru proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE TURISM"

Comuna Rodna anunţă deschiderea procedurii privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică pentru proiectul intitulat ,, ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE TURISMDIN COMUNA RODNA” , propus spre finanțare de către comună prin Programul Operational Regional 2021 - 2027, Obiectiv politica 5, O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale, P7 - O regiune atractivă , RSO5.2 - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zonele decat cele urbane, b) - Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice.
 
 
Activitățile propuse includ: construirea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurilor specifice, necesare valorificării resurselor turistice; amenajarea traseelor turistice folosind soluții prietenoase cu mediul (trasee montane marcate, puncte de observare, foişoare, popasuri, puncte salvamont, etc); utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/sunt propuse pe amplasamentul acestuia; activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor.
 
 
Proiectul se adresează nevoilor identificate în comuna Rodna, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turism si contribuire la valorificarea potențialului turistic al Comunei Rodna. În atingerea scopului proiectului entitățile interesate și implicate în dezvoltarea locală sunt încurajate în a susține proiectul cu investiții ulterioare , ca urmare a realizării proiectului de investiții, a declarat edilul comunei, Valentin Grapini.
 
Evenimentul are loc în data 8 aprilie , ora 10, în sala de ședințe a Primăriei.