PROIECTUL CULTURAL-EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL „ROMȂNI CELEBRI” ,ediția a III-a „CAMIL PETRESCU – inedit, 130 de ani de la naștere”.Evenimentul va avea loc în perioada 22-23 aprilie 202

DESCRIEREA PROIECTULUI:

 

În anul 2024 se împlinesc 130 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari scriitori români interbelici, Camil Petrescu. Pentru a evidenția importanța acestuia în context național și universal, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, alături de partenerii săi, îşi propune organizarea unei suite de manifestări dedicate celebrării acestuia și sublinierii actualității operei sale. EDITURA Actaeon Books, prin reprezentanții săi, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, membră a Uniunii Scriitorilor din România, secțiunea critică literară și scriitorul Alexandru Buican, a realizat, în ultimii ani, o consistentă activitate de recuperare a textelor rămase în manuscris și de introducere a acestora în circuitul public, compensând vitregiile destinului postum al autorului.

Din acest motiv am decis să continuăm PROIECTUL CULTURAL-EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL „ROMȂNI CELEBRI”, ajuns la Ediția a III-a, cu tema „CAMIL PETRESCU – inedit, 130 de ani de la naștere”, în perioada 22-23 aprilie 2024, la BAIA MARE.

 

SCOPUL PROIECTULUI:

Manifestările au ca scop prezentarea elementelor inedite, recent tipărite, care întregesc opera camilpetresciană, redând circuitului național texte nevalorificate din creația autorului, dar și stimularea spiritului critic și științific al cadrelor didactice și al elevilor deopotrivă.

 

PARTENERI MEDIA

Ziare şi reviste: Nord Literar, Australianul (Australia), Clipa (SUA), Mioriţa (SUA), Radio PRO DIASPORA (Germania), Confluenţe literare (Bucureşti), Timpul (Belgia), Graiul Maramureșului, Glasul Maramureșului.

 

ECHIPA DE PROIECT/ COORDONATORI:

 1. Prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare;
 2. Prof.dr. Sabău Adrian-Vasile,inspector şcolar pentru limba şi literatura română;
 3. Prof. dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare;
 4. Prof.dr. Coza Ancuţa-Maria, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale;
 5. Prof. Lucia Ileana Pop, colaborator al Institutului Limbii Române, „Istituto Comprensivo Santa Beatrice”, Roma, Italia;
 6. Prof. Ioana Dolca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, „Istituto Comprensivo Lodi IV”, Lodi, Italia, colaborator al Institutului Limbii Române;
 7. Prof. Bianca Oana Pasca, colaborator al Institutului Limbii Române, Școala Livry Gargan, Franța;
 8. Prof. dr. Cândea D. Monica, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare;
 9. Conf. univ. dr. Delia Ardelean, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare.

 

INSTITUȚII PARTENERE:

Partener 1: Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, director: Simona Anca Sălăjan, director adjunct: Anca Apostol, inițiator: dr. Daniela Sitar-Tăut, profesor de limba franceză, echipa de proiect: dr. Alina Maria Dorle, dr. Delia Muntean, drd. Pintea Manuela, prof. Janina Friederich, profesori de limba română, dr. Delia Ardelean, profesor socio-umane, profesori de limba engleză, Doina Czibere, Andreea Laurențiu și Selena Acqui, profesori de limba franceză, Aneta Făzăcaș, Mihaela Cuciureanu, profesor de limba germană–Alexandru Sabou,profesor de desen,  Silvia Donca, profesor documentarist–Georgiana Petreuș, bibliotecar − dr. Petronela Mureșan informaticieni − Cătălin Koblicska, Claudiu Miclean, secretariat – Karin Balogh-Czigler, Maria Crișan, Belous Daliana.

Partener 2: Institutul Limbii Române București, director – conf. univ. dr. Daiana Theodora Cuibus;

Partener 3: Editura Actaeon Books Baia Mare, director – Daniela Sitar-Tăut;

Partener 4: Inspectoratul Școlar Maramureș, prof. Pop Mihai-Cosmin, inspector şcolar general, prof. Filip Dan-Andrei, inspector şcolar general adjunct, prof.dr. Coza Ancuţa-Maria, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, prof. Marcu Simona-Ioana, inspector şcolar pentru management instituţional, prof.dr. Sabău Adrian-Vasile, inspector şcolar pentru limba şi literatura română, prof.dr. Cucuiat Marius-Ciprian-Vasile, inspector şcolar pentru limbi moderne;

Partener 5: Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, președinte – Irina Petraș;

Partener 6: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, director dr. Teodor Ardelean;

Partener 7: Revista de cultură „Nord Literar”, manager Dana Buzura-Gagniuc;

Partener 8: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Filiala Baia Mare, Facultatea de Stiințe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Director filială – lector. univ. dr. Liviu Tăut, coordonator specializare conf. univ. dr. Delia Ardelean;

Partener 9: Asociația Corul „Arhanghelii” Mireșu Mare, președinte – prof. Ioana Denuț;

Partener 10: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, director - prof. Crăciun Marius Vasile.

 

COMITET ȘTIINȚIFIC:

Conf. univ. dr. Theodora Daiana Cuibus, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, director al Institutul Limbii Române din București;

Prof. univ. dr. Bogdan Crețu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Prof. univ., dr. habil., Aliona Grati, directoare a Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației a Universității de Stat din Moldova;

dr. Florin Oprescu, Gastlektor Universität Wien, Institut für Romanistik;

Conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare;  

Conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău;

Prof. univ.emetit Dr. Theodor Damian, Metropolitan College of New York/ Academia Oamenilor de Știință din România;

Conf. univ. dr. Hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Doc. Ph. Dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universității „Constantin Filosoful” din Nitra, Slovacia;

CS III, dr., Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București;

Doc. Ph. Dr. Jana Páleníková, csc, Filosofickáfakulta UK, Bratislava;

Prof. Dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare/ Uniunea Scriitorilor din România.

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE:

−          videoproiector, ecran, microfon din dotarea spațiului pus la dispoziție;

−          invitaţii și Afişe;

−          tipărire diplome;

−          tipărire volume profesori și elevi.

 

CALENDARUL ACTIVITǍŢILOR

 1. Alcătuirea echipei de proiect: 1-29 februarie 2024;
 2. Etapa de promovare  a manifestărilor: 1-30 martie. Discutarea şi redactarea regulamentului concursului pe secțiuni. Se va realiza popularizarea proiectului în şcolile din ţară, în comunităţile româneşti din diaspora şi în mass-media.
 3. Completarea formularului google pentru participarea la conferință:1-15 aprilie 2024;
 4. Derularea acțiunilor: 22 aprilie-31 august 2024;
 5. Etapa de trimitere a lucrărilor: termen-limită 30 iunie 2024. Lucrările se vor expedia în format electronic, pe adresele de email menționate.
 6. Etapa de jurizare a scrisorilor și creaţiilor plastice ale elevilor: 1-15 august 2024;
 7. Etapa finală, diseminarea rezultatelor proiectului, evaluarea proiectului (chestionare, foto, număr participanţi, dosar media), editare volum: 1-31 august 2024.

 

ACŢIUNEA 1

Conferința cu participare internațională „Camil Petrescu – Inedit, 130 de ani de la naștere”.

LOCUL ȘI DATA DESFĂȘURĂRII: Salonul Artelor, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, orele 10-12, 23 aprilie 2024 - susținerea conferinței, definitivarea volumului colectiv - 31 august 2024.

Vor susține lucrări, în plen:

ü  prof. dr. Adrian-Vasile Sabău, inspector şcolar pentru limba şi literatura română − Camil Petrescu – Aici se repară ieftin roata norocului, ediție integrală;

ü  prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Director Editura Actaeon Books, Jurnalul medical al lui Camil Petrescu;

ü  prof. dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Husserl. O introducere în filosofia fenomenologic;.

ü  prof. dr. Monica D. Cândea, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Camil Petrescu – Interviuri.

Celor prezenți li se acordă diplome de participare.

Înscrierea la eveniment se va face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/56xQ8NmSh8io7iHq7.

 

Evaluarea și produsele activității

Cei care doresc pot trimite lucrări potrivite tematicii până la data de 30 iunie 2024 pe adresa de email danielasitartaut@gmail.com . Datele suplimentare, tehnice, se găsesc în anexă. După acceptarea lucrării de către comitetul științific, se va achita o taxă de 50 de RON, care să acopere cheltuielile tipografice ale ghidului de bune practici pe care urmează să-l alcătuim, adeverința de participare la proiect și diploma pentru participarea cu lucrare la conferință. Cheltuielile poștale, pentru cei din afara țării, vor fi suportate de participant.

 

ACŢIUNEA 2

Ateliere de scriere creativă „Camil Petrescu între trecut și prezent”

Data derulării: 23 aprilie 2024, între orele 8.00-10.00.

Locul: Salonul Artelor, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”.

Coordonatori:

 • prof. drd. Pintea Manuela;
 • prof. dr. Cândea Dana Monica.

 

ACŢIUNEA 3

Concurs internațional „Scrisori către Camil” (în limbile română, franceză, italiană, spaniolă, germană şi engleză).

Folosind stilul epistolar, elevii din țară și din diaspora vor redacta un text, de maximum 3 pagini, Times New Roman, caractere de 12, spațiere la 1 rând, imaginându-și că sunt contemporani cu autorul și relatându-i impresii referitoare la opera lui, sugerându-i modificări sau interogându-l asupra motivațiilor elaborării unei anumite creații.

Lucrările vor fi expediate online, completând fișa de înscriere până la data de 30 iunie 2024.

 

ACŢIUNEA 4

 Concurs Internațional „Camil Petrescu și epoca sa” – secțiunea Arte Plastice.

Desenele, indiferent de tehnica folosită, vor fi expediate sau aduse personal la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, str. Culturii nr. 2, cod poștal 430282, Maramureş, cu mențiunea pentru  Concurs Internațional „Camil Petrescu și epoca sa”.

 

 

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

TITLUL: în Times New Roman, Normal, cu majuscule, caractere de 12, bold, centrat;

NUMELE AUTORULUI: în Times New Roman, 11, bold, dreapta, prenumele cu litere mici, numele cu majuscule. Sub nume se menţionează afilierea; de exemplu: Ioana POPESCU  Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;

ARTICOLUL PROPRIU-ZIS: în Times New Roman, Normal, 11, la un rând, justify, alineat (tab) de 1 cm. Pentru articolele în limba română, diacriticele sunt obligatorii;

SUBTITLURILE se scriu în BOLD, 11, cu litere mici și se numerotează 1, 2, 3...;  1.1., 1.2.   2.1. Articolele trebuie sǎ fie structurate în subcapitole intitulate. Articolele au 1. Introducere şi  Concluzii.

NOTELE:  la subsol (footnote), în Times New Roman, Normal, 10, la un rând, justify, hanging (cu 1 cm). Notele conţin comentarii, citate, completări ale informaţiei etc. Dacǎ le faceţi în text, notele nu sunt necesare.

TRIMITERILE se fac în text, după modelul: (Albulescu, 2003: 45) sau (Ibidem: 12). Toate citǎrile din text trebuie sǎ se regǎseascǎ în bibliografie. Nu folosiţi excesiv citate din același autor.

BIBLIOGRAFIA: în Times New Roman, Normal, 11, la un rând, justify, hanging cu 1 cm, după modelul de mai jos:

KUNDERA, Milan: L’Ignorance. Paris : Gallimard, 2000. Trad. Emanoil Marcu sub titlul Ignoranţa. Bucureşti : Humanitas, 2006;

VIŞNIEC, Matei:  Caii la fereastră. 1992. Bucureşti : Aula, 2001;

VIŞNIEC, Matei: L’Histoire du Communisme racontée pour des malades mentaux. Paris : Lansman, 2000. Text românesc: Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal. Bucureşti : Paralela 45, 2007;

IUGA, Nora: „Scriu ca sa simt că trăiesc”. In:  România literară, 2011, nr. 45, p. 12;

REZUMATUL: în Times New Roman, Normal, 11, la un rând, pe prima pagina, sub numele si afilierea autorului, alineat în dreapta, cu 2 TAB-uri faţǎ de marginea din stânga (2 cm). Rezumatul va fi redactat într-una dintre urmatoarele  limbi romanice (franceză, spaniolǎ, portughezǎ, italiană). Pentru lucrǎrile elaborate într-o limbǎ romanicǎ rezumatul va fi în limba română.

Cuvintele NOTE, BIBLIOGRAFIE se scriu în Times New Roman, Normal, 11, bold, majuscule, alineat (TAB) de 1 cm.

Nu se numerotează paginile. Formatul va fi decis ulterior.

Un articol are între 5-10 pagini, iar rezumatul – între 7 şi 15  rânduri.

Ghilimelele folosite sunt specifice limbii utilizate: româneşti, franţuzeşti etc.

Pentru cărţile străine traduse în România se va menţiona numele traducătorului.

 

 

PERSOANE DE CONTACT

Prof. Dr. Daniela Sitar-Tăut, daniela.sitar-taut@lucaciu.ro, tel. 0755914992, pentru Conferința Camil Petrescu inedit;

Prof. Dr. Cândea D. Monica, monicandea79@gmail.com, tel. 0740273166, secțiunea elevi, limba română;

Prof. Lucia Ileana Pop, colaborator al Institutului Limbii Române, „Istituto Comprensivo Santa Beatrice”, Roma, Italia, luciaileanapop@gmail.com, tel. 00393894551266, secțiunea elevi – diaspora;

Conf. Univ. Dr. Delia Ardelean, delia.ardelean@lucaciu.ro, secțiunea socio-umane;

Prof. Aneta Făzăcaș, aneta.fazacas@lucaciu.ro,lucrări în limba franceză;

Prof. Selena Acqui, selena.acqui@lucaciu.ro, lucrări în limba engleză;

Prof. Alexandru Sabou, alexandru.sabou@lucaciu.ro, lucrări în limba germană;

Prof. Silvia Donca, silvia.donca@lucaciu.ro, lucrări plastice.

 

 

ANEXĂ 1

FIŞĂ DE PARTICIPARE

PROIECTUL CULTURAL-EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL „ROMȂNI CELEBRI”, Ediția a III-a, „CAMIL PETRESCU – inedit, 130 de ani de la naștere”

Nume și prenume…………………………………………………………………….

Născut(ă) la data de……………………….. în localitatea……….. judeţul……….

Ţara.........................................

Instituţia de provenienţă……………………………………………………………

Domiciliul (adresă, telefon, e-mail)………………………………………………

Specializarea.................................................

Repere personale în activitatea ştiinţifică (participări la sesiuni ştiinţifice, concursuri, publicaţii)………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Profesor coordonator: − în cazul elevilor

Email........

Număr de telefon........................

Secțiunea................................................................................................

Numele lucrării........................................................................................

Participare –directă/ indirectă