POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - ZORIN DIACONESCU, BISTRIȚA

Selecție din muzică de Bach

ZORIN DIACONESCU, BISTRIȚA

 

tăcerea roșie înainte de seară încheie

amintiri în pene de păun. cuvintele se

nasc din lacul violet, delicat

arta de a fi singur - ar fi frumos să nu fie

 

o hologramă de prost gust concepută

din motive electorale, pe care o privesc - prea bătrân pentru a emigra

și încă necopt pentru propria înmormântare,

exclus din circuitul apei

 

în natură datorită acumulării - această poezie

nu a fost autorizată, cuvintele au rămas în

afara gramaticii și noii contrabandiști sunt demni

 

ne târâm sub clapele Marelui Organist,

a doua natură umană ne trădează întotdeauna

les jeux sont faits, vom învinge

 

Bach's Choice of Music

 

the red silence before the evening concludes

memories in peacock feathers. the words are

born out of the delicate purple lake the

art of being alone - it would be nice not to be

 

a hologram of bad taste designed

for electoral reasons, which I look at - too old to emigrate

and still not ripe for my own funeral,

excluded from the water circuit

 

in nature due to cumulation. this poetry

was not authorized, the words remained

out of the grammar and new smugglers are worthy

 

we crawl under the flaps of the Great Organist

the second human nature always betrays us

les jeux sont faits, we shall prevail