POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - NICOLAE FEIER, BISTRIȚA

NICOLAE FEIER, BISTRIȚA

CHENOZA

 

 

Eu plâng râzând şi urc la vale

Pe urma coborârii Tale

Şi nu Te văd că Eşti ce Eşti,

Ci doar Te simt cu palma-n cui

Cum din nimic mă zămisleşti

Şi nu mă laşi a nimănui;

Cum mă topeşti într-un potir

Şi-apoi mă speli sub patrafir

Mă-mpărtăşeşti şi îmi eşti rob,

Tu, grâu ales tot bob cu bob,

Mă faci sămânţă-n sfânt pământ

Ca să răsar dintr-un mormânt

Când mi-i chema la nouă viaţă

Într-a-nvierii dimineaţă.

 

 

KENOSIS

Traducere, Zorin Diaconescu

 

 

I cry laughing and go up the valley

After Your descent

And I do not see You that You are what You are,

But I only feel You with the palm in thy hand

How you give birth to me from nothing

And do not leave me to anyone;

How you melt me ​​in a chalice

And then wash me under the stole

You share me and you are my slave,

You, wheat chosen all grain by grain,

You make me a seed in the holy land

To rise from a grave

When I am called to new life

In the morning resurrection.