POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - MENUȚ MAXIMINIAN, BISTRIȚA

Ultimul înger

MENUȚ MAXIMINIAN, BISTRIȚA

 

Înger în pod

Aproape

de Dumnezeul serafimilor

Fărădelegile mele

sunt acum fărădelegile lui

 

Zilele, precum clipele

Somn neîntors

pe ritm de greieri

Dimineţi în care de trei ori mă lepăd

La primul cântat de cocoş

De Hristosul ars cu fierul roşu în palmă

 

Sfânt, sfânt...

Cântă îngerul cu mulţi ochi

Şi aripi frânte

De greutatea păcatelor

Sunt zidirea căzută

Din pagini de carte

........................

Umbra îngerului

se lungeşte sau scade

pe peretele casei

După cum lumina soarelui îl însoţeşte

 

Într-o cutie cu acte

Poze cu neamuri: heruvimi şi serafimi

Duhuri netrupeşti

 

În copilărie

se ruga de dimineaţă

După ce îşi spăla obrazul la fântînă

Mâinile

se împreunau deasupra apei

 „Fereşte-ne pe noi de tot răul

cu cinstitul tău acopermământ”

Iar inima îi tresălta

 

The last angel

 Traducere, Zorin Diaconescu

 

Angel in the attic

Near

the God of the seraphim

My iniquities are now

his iniquities

 

 

Days, like the moments

Irretrievable sleep

to the rhythm of crickets

Mornings in which I three times renounce

At the first crowing of the rooster

Of Christ burned with red iron in the palm

 

 

Holy, holy. .. The

angel sings with many eyes

And broken wings

The weight of sins

I am the fallen building

From the pages of books

........................

The shadow of the angel

lengthens or decreases

on the wall of the house

As the sunlight accompanies it