POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - MARILENA TOXIN, BISTRIȚA

Neaşteptate măsuri

 

Am stat cutremurat, tăcut în noapte

Eu nu privesc decât în cuvinte

Tămăduit, cu spaime şi şoapte

Am protestat doar în minte.

 

N-aş suporta să mă vadă

În gând vreau să-i fac doar surprize

E ca un stejar semănat într-o ladă

De ce îmbrăţişările sunt interzise?

 

Persist în zile scoase din timp

Nimic nu mai e ca-nainte

Sunt trist, prin gânduri mă plimb

Şi ziua de astăzi mă minte?

 

M-am hotărât: mă izolez de primăvară

Nu mai suport minciuni nelegiuite

Doresc să scap din cochilie afară

Să las suferinţe-n priviri rătăcite.

 

Nu mă împiedică convalesenţa

Cu drastice măsuri sortite morţii

Mă chinui încercând să caut esenţa

Convins de o tămăduire – a sorţii.

                             Marilena Toxin

 

Unexpected measures

Traducere, Zorin Diaconescu

 

I stood trembling, silent in the night

I look only in words

Healed, with fear and whispers

I protested only in my mind.

 

I can't bear to see me

In my mind I just want to surprise her

It's like an oak sown in a crate

Why are hugs forbidden?

 

I persist in days gone by

Nothing is the same as before

I am sad, I walk through my thoughts

And today I lie?