POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - MARIANA PÂNDARU BÂRGĂU, DEVA

MARIANA PÂNDARU - BÂRGĂU, DEVA

 

 

PLUMBUL GÂNDULUI

 

Am devenit cetăţi

Cu porţile bine închise

Intre ziduri – nici o mişcare

Doar veghe şi auz încordat

 

Temerile ne-nvăluie trupul

Precum fuiorul de iederă

Să nu mai răzbată

Iubirea – acest sentiment

De-acum perimat

Pentru aproapele

 

A rămas doar inima vie

În tinicheaua carcasei

Măsurând îngrozită

Plumbul gândului venit dinafară.

 

LEADED THOUGHTS

 Traducere, Zorin Diaconescu

I became a city

gates tightly closed

between walls - no movement

just waking and hearing strained

 

fears tie my bands

like an ivy tow

Not to break through

love - that feeling

of now obsolete

neighbor

 

remained only living heart

In the tin housing

Measuring terrified

The leaded  thoughts came from outside.