POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - DOREL COSMA, BISTRIȚA

DOREL COSMA, BISTRIȚA      

   + 65

Am fost un jucător

ce-a adunat idei

chiar sacrificii,

aș vrea și-acum

să mai alerg

cu risc, probleme, griji

și nu doar – jucăria vieții

stopată - cînd

ne-au trecut la

inutili.

Fugim prin timp

cu gândul la copii

cu întrebări de educație,

adăpost, de sprijin,

responsabilități,

mistuitorul foc – alungă-l !

Acum ! Când clipa

încă nu e fum.

Oricât ai suferi

ești pus de-oparte

se uită repede,

nimic nu se oprește-n

destrămarea nopții.

Te îmbolnăvești ușor

deschizi cu greu

o mână fericită

să te menții în formă,

zâmbești

dar nu ca-n restul vieții,

cu teama

să nu devină amintire.

Și totuși.

nu lăsa trecutul

să alerge după tine,

nici viitorul

să acumuleze spaime !

Într-o secundă

viața-ți poate fi schimbată

trăiește acum – prezentul -

ascuns de răsărit și de apus !

+ 65 ?!

Iubește-ți viața,

 familia, aproapele,

scrie, îndrumă,

citește, aleargă!

În trenul vieții

ți-ai format un stil

fii mândru

în spirit și speranță

alege-ți îngerul șomer

atent la exterior

parfumuri, creme, modă

și fii ce ești

ce pentru tine

sună bine,

chiar de se-ncruntă

entuziaștii

din agitația nebună,

și scapă de captura

biletului – Acces doar pentru dus.

Mi-e dor să plec

din timp

să ies din casă

botezuri, nunți,

spectacole sau dans

să ascult răspunsuri,

întrebări

cu ton politicos,

cu lucruri bune

emoții, bucurii

din viața ce se face vapori

apoi,

din șocul pietrelor

redevenim utili.

+65 ?!

Câți n-au dorit

s-ajungă ?

Dar s-au trezit târziu

din nebunia

plecată să adoarmă.

Nu vrem o viață

sub supraveghere

în șirul de vagoane

cu vise, amintiri

nici condamnare

la singurătate

în goana timpului

ce cere timp.

Un soare orbitor

ne luminează

față-n față

informații, experiențe,

inteligență, afecțiune.

Eternitatea unei stele

nu se caută

nu se învață

prezentul nu e

nici ieri, nici mâine,

suntem doar ceea ce gândim

într-un poem nescris

iar pentru fericire

e nevoie și de tine.

                                 ( mai 2020 )

 

         + 65

Traducere, Zorin Diaconescu

I was a player

who gathered ideas,

even sacrifices,

I would still like

to run

taking risks, problems, worries

and more - the toy of life

stopped - when

they passed us as

useless.

We run through time

thinking of children

with questions about education,

shelter, support,

responsibilities,

the devouring fire - let it be!

Now ! When the moment has

not turned into smoke.

No matter how much you suffer,

you are put aside

and quickly forgotten,

nothing stops in the

fall of the night.

You get sick easily,

you hardly shake

a happy hand

to keep fit, you

smile

but not like in the rest of your life,

for fear of

becoming a memory.

And yet,

do not let the past

catch up with you,

nor your future

let fear not accumulate!

In a second your

life can be changed,

live now - the present -

hidden from the east and the west!

+ 65 ?!

Love your life,

 family, neighbor,

write, drive,

read, run!

on the train of life

you have made your style,

be proud

in spirit and hope,

choose your unemployed angel

be attentive to your looks

perfumes, creams, fashion

and be what you are

what sounds all right

to you,

even if they frown

enthusiasts

in crazy agitation,

and escape the capture

of the access only ticket.

I miss going out

in time

to leave the house

baptisms, weddings,

shows or dancing

to listen to answers,

questions

with a polite tone,

well done things

emotions, joys

in life that is vaporized

then,

from the shock being stoned

we become useful again.

+65 ?!

How many did not want

to get here?

But they woke up late

from the madness

gone to sleep.

We do not want a life

under surveillance

in the row of cars

dreams, memories

or condemnation

to loneliness

in the rush of

time.

A blinding sun

illuminates us

face to face with

information, experiences,

intelligence, affection.

The eternity of a star

is not sought

by the learned,

it is not present it is

neither yesterday nor tomorrow,

we are just what we think

in an unwritten poem

and fortunately they

need you too.

                                 (May 2020)