POEM RECITAT ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE POEZIE ONLINE - ANTONIA BODEA, CLUJ-NAPOCA

Antonia Bodea – Cluj-Napoca

 

 

FIRUL IERBII

 

Sub povârniş câmpia de brânduşe

Spre bucla norilor privirea îşi strecoară

Şi ramuri, frunzele-mbrăcând mănuşă

La boarea înserării se-nfioară.

 

Când, poleită, geana-şi frânge, luna

Şi-o risipeşte prin păienjeniş

Când zvonul calm îşi acordează struna

Cu şoapte tandre prin mărăciniş,

 

Când bolta şi-a învăluit marama

Fuioare risipind-o pe departe

Sfielnic, gându-i absorbit de preajma

Ce-şi soarbe pacea în singurătate.

 

În ochi de beznă desluşesc, pe când

Îşi caută-mpăcat culcuşul cerbii

Şi liniştea-mi nelinişteşte-un gând:

De ce e trist şi singur firul ierbii?

 

THE THREAD OF GRASS

Traducere, Zorin Diaconescu

 

Under the slope the plain of toads

The gaze slips towards the loop of the clouds

And branches, the leaves-wearing of mist

shudder at the dusk .

 

When overlaid, eyelash and break month

and a wasted through cobweb

When rumor calm tune their string

with whispers by tender brambles,

 

when the vault has a shrouded veil

wisps a far wasting

Shy, the thought I absorbed around

seeking peace in its solitude.

 

I discern in the eyes of darkness ,

while the bed of the deer seeks its blade of peace

And my peace worries a thought:

Why is the grass sad and alone?