NĂSĂUD: Consiliul local este convocat astăzi în ședință extraordinară

Ordinea de zi a ședinței, care va începe la ora 12, este următoarea:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2024.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2024.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 139, alin. 2, lit. b) – c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale si repartizarea sumelor alocate din bugetul local destinate finanțării altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud, conform art. 140 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.