GHEORGHE MIZGAN A INTRAT ÎN ,,CARUSELUL DILEMELOR"

Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, între 12:00 și 15:00, ora Parisului, în cadrul restaurantului ”La Maison du Délice” din Paris, Franța, s-a organizat de către asociația Rencontres Européennes-Europoésie ,,Prezentarea lucrărilor poetului român din Bistrița, Gheorghe Mizgan...” cum scria în limba franceză, din programarea evenimentului pe blogul http://europoesie.centerblog.net, cu predilecție pentru cartea de poeme ,,Caruselul dilemelor/ Le carrousel des dilemmes”, o carte purtând sigla asociației R.E.E. și tipărită în Franța spre sfârșitul anului 2021. O carte bilingvă româno-franceză, cu o prefață semnată de către Prof. Zorin Diaconescu, a cărei versiune franceză aparține domnului Prof. Florin Avram. Pentru că nu puteam să fiu prezent fizic la eveniment, am trimis prin e-mail o scrisoare deschisă, în limba franceză, pe care v-o prezint în limba română:

 

            Doamnelor și domnilor, bună ziua!

 

            Deși ne desparte o distanță apreciabilă, Bistrița-Paris, eu sunt onorat ca azi să fiu în atenția dumneavoastră prin cartea bilingvă româno-franceză ,,Caruselul dilemelor/ Le carrousel des dilemmes”, o carte tipărită în Franța.

 

            Mulțumesc domnului Joël Conte-Taillasson, Președintele asociației Rencontres Européennes-Europoésie, în calitate de consilier literar și doamnei Florence Conte-Taillasson (Ḗlisa F. AR) pentru frumoasele realizări ale coperților I-IV.

 

            Pe această cale, în această circumstanță, vă urez un an bun, prosper, cu multe realizări literare!

 

            Sper ca pandemia să ia sfârșit, iar în Europa să se mențină pacea și bunăstarea pe un drum ascendent!

 

            Multă sănătate tuturor!

 

            Salutări călduroase din Bistrița, România!

 

            Cu prietenie,

 

                            Gheorghe Mizgan”

 

Scrisoarea a fost citită de către domnul Președinte  Joël Conte-Taillasson și aplaudată cu căldură de către Prietenii Europoeziei prezenți într-un număr de peste douăzeci de persoane.

 

Pe o masă s-a realizat un aranjament cu o fotografie-portret al persoanei mele, o hartă a României, afișul și cărțile mele.

 

            Animația a fost asigurată de către artista (în arta vizuală-arta plastică) și poeta Ḗlisa F.AR (Florence Conte-Taillasson) care a pregătit o prezentare completă: biografie, educație și responsabilități profesionale, câteva întâlniri în România, cărțile mele publicate, cu lectura de fragmente din poezii, teme, recenzii și perspective de la alți poeți despre cărțile mele precum și lectura mai multor poezii din cartea ,,Le carrousel des dilemmes”.

 

            Prezentările realizate de către domnul Joël Conte-Taillasson și de către Florence Conte-Taillasson au fost peste așteptările mele iar eu nu pot decât să-mi exprim recunoștința față de realizatori.

 

 

 

                                                                                                       Gheorghe Mizgan

 

            

 

            Le recueil de poèmes "Carrousel des dilemmes" présenté à Paris

 

 

 

            Samedi 29 janvier 2022, entre 12h00 et 15h00, heure de Paris, au restaurant

 

"La Maison du Délice" à Paris, France, a été organisée par l'association Rencontres Européennes-Europoésie, "Une présentation des oeuvres du poète roumain de Bistrita, Gheorghe Mizgan..." comme il l'écrivait en français, à partir de la programmation de l’événement sur le blog http://europoesie.centerblog.net, avec une prédilection pour le livre de poèmes "Caruselul dilemelor/ Le carrousel des dilemmes", livre portant le logo de l'association R.E.E. et imprimé en France vers fin 2021. Un livre bilingue roumain-français, avec une préface signée par le Prof. Zorin Diaconescu, dont la version française appartient au Prof. Florin Avram.

 

Ne pouvant être physiquement présent à l'événement, j'ai envoyé une lettre ouverte par e-mail, en français, que je vous présente en roumain :

 

Mesdames et messieurs, bonjour !

 

Bien que nous soyons séparés par une distance appréciable, Bistrita-Paris, je suis honoré d'être à votre attention aujourd'hui à travers le livre bilingue roumain-français "Caruselul dilemelor/ Le carrousel des dilemmes", un livre imprimé en France.

 

Je tiens à remercier Joël Conte-Taillasson, Président des Rencontres Européennes-Europoésie, en tant que Conseiller Littéraire, et Madame Florence Conte-Taillasson (Ḗlisa F. AR) pour les belles réalisations des couvertures I-IV.

 

En ce sens, en cette circonstance, je vous souhaite une bonne et prospère année, avec de nombreuses réalisations littéraires !

 

J'espère que la pandémie prendra fin et que la paix et la prospérité seront maintenues en Europe sur un chemin ascendant !

 

Bonne santé à tous !

 

Salutations chaleureuses de Bistrita, Roumanie!

 

Avec amitié,

 

                            Gheorghe Mizgan ”

 

La lettre a été lue par le président Joël Conte-Taillasson et chaleureusement applaudie par les Amis de l'Europoésie présents avec plus d'une vingtaine de personnes.

 

Un arrangement a été fait sur une table avec une photo-portrait de ma personne, une carte de la Roumanie, l′affiche d′invitation et mes livres.

 

L'animation a été assurée par l'artiste (en art visuel-art plastique) et poète Ḗlisa F.AR (Florence Conte-Taillasson) qui a préparé une présentation complète: biographie, formation et responsabilités professionnelles, quelques rencontres en Roumanie, mes livres publiés, avec la lecture des extraits de poèmes, des thèmes, des critiques et des perspectives d'autres poètes sur mes livres ainsi que la lecture de plusieurs poèmes du livre "Le carrousel des dilemmes".

 

Les présentations de Joël Conte-Taillasson et Florence Conte-Taillasson ont dépassé mes attentes et je ne peux qu'exprimer ma gratitude aux réalisateurs.

 

 

 

Gheorghe Mizgan

Sursă foto/text: Cotidianul Răsunetul