FIECARE BISERICĂ ESTE UN IZVOR AL TĂMĂDUIRILOR SUFLETEȘTI ȘI TRUPEȘTI

Pe uşa fiecărei Biserici sunt scrise în chip nevăzut cuvintele : ,,Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân şi binecuvântare celor ce pleacă!”

Dragii noştri credincioşi !

 Hristos a Înviat !

         Prima săptămână după Învierea Domnului se numește “Săptămâna luminată”, iar în ziua de vineri Biserica Ortodoxă prăznuieşte Izvorul Tămăduirii, o sărbătoare care este închinată Maicii Domnului şi care datează din secolul al V-lea al primului mileniu creştin.

1.Semnificația istorică a sărbătorii. Tradiţia spune că  împăratul Leon (457-474), pe când era tânăr, se plimba printr-o grădină din imediata apropiere a vechii cetăţii bizantine. Acolo ar fi întâlnit un bătrân orb cu care a vorbit mult despre Dumnezeu şi Învierea Fiului Său. După un timp, bătrânul l-ar fi rugat pe împărat să-i dea apă şi să-l ducă în cetate. Tânărul împărat a căutat în jur un izvor, dar nu a găsit. În momentul acela însă Maica Domnului i-a spus: “Pătrunde, Leone, mai adânc în pădure şi, luând cu mâini apă tulbure, potoleşte cu ea setea orbului şi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi". Aşa a găsit tânărul Leon un izvor din care a dat să bea orbului şi l-a spălat pe faţă. Apa l-a vindecat imediat pe orb, iar tânărul Leon a exclamat: “Maica Domnului, eşti aici! Te-am găsit!”.Tradiţia mai spune că împăratul a ridicat pe acel loc o biserică şi că Maica Domnului s-a arătat oamenilor vindecându-le suferinţele.

2. Ce este Biserica. În puţine cuvinte, Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului, o numește “cerul pe pământ, unde locuiește și se preumblă Dumnezeu”. Este instituția teandrică divino-umană, care lucrează în lume cu mijloacele ei spirituale: Sf. Scriptură, Sf.Tradiție, cultul liturgic și harul Sfintelor Taine. Biserica e corabia mântuirii, este locul unde se jertfește în chip nesângeros  “Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. Este fântâna nesecată a darurilor dumnezeiești, stâlp și temelie a adevărului. Biserica e viață nouă în Hristos și cu Hristos, e corabia mântuirii și punte între cer și pământ.

3.Ce ne oferă Sfânta Biserică? Multe şi nenumărate daruri şi ne oprim doar la câteva dintre ele:

 -În primul rând numele de creștin, de fiu a lui Dumnezeu pe care îl primim la Botez. Apoi Biserica ne oferă credința mântuitoare, învățătura despre Dumnezeu și om.

– Biserica ne oferă Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție care cuprind cuvântul lui Dumnezeu.

 - Sfințirea sufletului, pentru că nu există nicio altă instituție care să ofere leac împotriva păcatului. 

- Comuniunea sfinților sau cultul morților, adică actul prin care cei de pe pământ intră în comuniune cu cei din ceruri pe calea rugăciunii. 

- Sărbătorile, care ne îndeamnă spre vederea lui Dumnezeu.

- Sfânta Liturghie - care ni-l oferă pe Hristos Întrupat, Răstignit, Înviat, Înălțat la ceruri, ca să ne trimită Duhul Sfânt. Pentru că, la fiecare Liturghie, pâinea și vinul se prefac în Trupul și Sângele Mântuitorului care ni se dau spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică.

- Sfintele Taine care sunt lucrări văzute prin care în chip nevăzut se revarsă harul lui Dumnezeu. Și dacă în Vechiul Testament, la sfințirea Templului, Domnul a zis: “Ochii Mei vor fi pururea deschiși asupra acestui locaș, în Noul Testament, Iisus ne asigură: “Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor”.

De acea să nu uităm că pe uşa fiecărei Biserici sunt scrise în chip nevăzut cuvintele “Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân şi binecuvântare celor ce pleacă”. Amin!