DIN ARHIVA CENTRULUI CULTURAL MUNICIPAL ”GEORGE COȘBUC”

Respectându-și din plin titulatura, cea de ”Centru Cultural Municipal” , această instituție deținătoare a ceea ce înseamnă ”fenomenul cultural”, nu a putut să-i scape din preocupări aceea de a crea propriu-i fond documentar în care să se regăsească cât mai multe surse privind când, cum și în ce fel bistrițenii, chiar și conjudețenii, au devenit creatori de acte culturale. Toate acestea, cum susține inițiatorul acestui fond documentar, nimeni altul decât directorul instituției – prof.dr. Dorel Cosma, să vină la îndemâna largului public prin intermediul mass-media pentru a fi cunoscute, cu siguranță aceste informații satisfăcând curiozitatea bistrițenilor de azi.

Pentru început, o să dăm curs unei consemnări apărute în ”Revista Bistriței”, numerele 51-52 din 1908 (acum prima parte) din care aflăm constituirea la Bistrița a ”REUNIUNEI DE CETIRE ȘI GIMNASTICĂ DIN BISTRIȚA”. E vorba de ”STATUTELE” acestei societăți.

Cap.1 -  numele scopul și mijloacele (menționez că păstrăm originalitatea textului, având farmecul său)

1. Numele e: ”Reuniunea de cetire și gimnastică din Bistrița”, care se întrebuințează și pe stampila reuniunei.

2. Scopul e: a) înființarea și susținerea unei casine și biblioteci corăspunzătoare trebuințelor membrilor;

b) susținerea de locale potrivite pentru exerciții în gimnastică și ori-ce fel de exerciții sau jocuri potrivite pentru întărirea corpului.

3. Mijloace la ajungerea scopului sunt: taxele de la membri, dăruirile și venitele ce vor intra cu ocaziunea petrecerilor și producțiunilor ce le va da reuniunea.

Cap.2 – Membrii:

4. Membrii reuniunei sunt: fondatori, ordinari și extraordinari. Intrarea de membru în reuniune pentru membri ordinari și ețtraordinari e obligătoare pe 3 ani. Eșirea înainte de 3 ani se permite numai prin plătirea deodată a taxelor restante pe cei 3 ani.

Membrii se primesc prin comitetul reuniunei pe baza recomandării subscrise de 3 membrii. Comitetul poate primi și respinge pe membrul recomandat, fără nici o motivare, dar respectivul în contra hotărârii de respingere a comitetului poate apela la adunarea generală.

5. Membru fondator poate fi ori cine, dacă plătește odată pentru totdeauna 400 Cor. (n.r. coroane) la fondul reuniunei.

6. Membru ordinar poate fi ori cine, dacă plătește o taxă anuală de 24 Cor. , taxa se poate plăti și în rate lunare.

7. Membru ețtraordinar poate fi ori care locuitor afară de Bistrița, dacă plătește anual cel puțin 6 Cor.

8. Pentru participarea la exercițiile gimnastice și jocurile pentru întărirea corpului se plătesc taxe separate, care se vor hotărî în fiecare an prin adunarea generală, după trebuință.

La exercițiile gimnastice și jocurile pentru întărirea corpului pot lua parte și membrii familiei membrilor reuniunei, dacă vor plăti taxele hotărâte. (va urma) . . .

Vasile Jimboreanu