DESPRE FERICIRE, MUZICĂ ȘI VIAȚĂ, LA ”CASA CU LEI”

Luni, de la ora 18:00, la „Casa cu Lei” a avut loc întâlnirea-dezbatere „Muzica și frumusețea vieții”, cu participarea directorului Centrului Cultural Municipal, Prof.Dr. Dorel Cosma, a profesoarei Ana-Maria Ardelean Vlad, a artiştilor Florin Vlad – vioară şi Cristian Lepădatu – pian, a monahului Maxim, duhovnicul Mănăstirii Salva, şi a unui public interesat.

Manifestarea „Muzica și frumusețea vieții” a avut loc în cadrul proiectului „Muzica și Lumina”, organizat de Centrul Cultural Municipal, împreună cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși. Întâlnirea a fost deschisă de directorul Centrului Cultural Municipal, dr. Dorel Cosma, cu o pledoarie pentru o viaţă frumoasă, prin muzică şi prin credinţa în Dumnezeu, învăţată în orele de şcoală. Nu ne putem lipsi de această învăţătură, nu putem deveni ceea ce erau oamenii înaintea cunoaşterii toleranţei şi a iubirii creştine, a sugerat domnul Cosma. În continuare, artiştii Florin Vlad şi Cristian Lepădatu au cântat cu emoţie bucăţi clasice din Vivaldi, Martini, Mozart, descoperind frumuseţea vieţii în miracolul muzicii. Părintele monah Maxim a ţinut o cursivă, explicită, doctă expunere despre fericirea ca sinestezie a simţurilor, a vieţii interioare chiar fără simţuri, doar cu un stimul dumnezeiesc. Părintele Maxim s-a mai referit la fericirea cunoaşterii lui Dumnezeu şi la fericirea omului din care trebuie să facă parte Dumnezeu. A urmat profesoara Ana-Maria Ardelean Vlad, cu un cuprinzător orizont de referiri, amintindu-i pe Sfinţii Părinţi şi atingând unele abordări moderne din perspectiva ultimelor cuceriri ale cercetărilor din psihologie sau fizica cuantică. Relevant şi de ţinut minte faptul că gândul rău îl otrăveşte atât pe cel care-l emite, cât şi ţinta, şi lumea întreagă. Într-un fel, a sugerat profesoara Ardelean Vlad, lumea este şi ceea ce gândim, şi îndemnul la gând bun a fost trecut prin vorbirea despre terapia disciplinării minţii noastre, pentru care sunt necesare efort şi voinţă de autodepăşire.

Conform formatului întâlnirii, au fost puse întrebări, au fost exprimate opinii, a avut loc o dezbatere, alături de muzică şi imaginile de mare frumuseţe proiectate spre a se argumenta mulţimea de motive pentru a descoperi că putem fi fericiţi.

Victor Știr