CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ ȘI CREAȚIE ”BEGA MUSIC FESTIVAL”- EDIȚIA A II – A

Primăria Timișoara, în calitate de finanțator și organizator, în parteneriat cu TVR Timișoara, Radio Timișoara și  Kiss Fm derulează, în perioada 25 iunie – 2 august 2020, concursul național de interpretare vocală și creație ”BEGA  MUSIC  FESTIVAL”, aflat la cea de-a II-a ediție, concurs fără taxă de participare. Scopul urmărit este acela de a crea o emulație artistică, în perspectiva exercitării de către Timișoara a titlului de Capitală Europeană a Culturii, pentru evidențierea valorilor artistice locale și naționale în domeniul artei interpretative și a compoziției.

Succesul de care s-a bucurat festivalul anul trecut, prin participarea a 40 de concurenți la secțiunea interpretare vocală și a 50 de piese la secțiunea creație, ne-au determinat să-i conferim în acest an un caracter național, permițând astfel un contact direct, pe sistem concurențial, a artiștilor locali cu cei din întreaga țară și din comunitățile de români din străinătate. Evenimentul va fi preluat și transmis de către TVR.

Concursul se va desfășura pe 2 secțiuni: interpretare vocală și creație. Preselecția soliștilor vocali se va derula online, prin postarea în grupul ,,Timișoara Bega Music Festival” a următoarelor:

 1. O piesă cu negativ sau band, vocea live,  înregistrată astfel încât să evidențieze calitățile vocale, charisma și prezența scenică a artistului;
 2. O piesă diferită ca și factură de prima, din care trebuie cântată o strofă și un refren, fără negativ, a capellași fără mijloace de amplificare;
 3. Postările vor fi însoțite obligatoriu de următoarele mențiuni: Concurs Bega Music Festival Timișoara, secțiunea interpretare vocală, numele și prenumele concurentului, vârsta, localitatea de domiciliu și o scurtă prezentare a activității artistice.

Repertoriul abordat poate cuprinde piese din zona  muzicii pop, rock, jazz, dance, blues, folk, hip-hop, music-hall etc. Nu pot fi abordate în acest concurs piese de muzică populară, romanțe, manele și cântece de petrecere.

Pentru a se înscrie la secțiunea creație, participanții trebuie să expedieze piesa (linie melodică și voce), înregistrată în format audio, pe adresa boe@primariatm.ro, însoțită de următoarele documente:

 • fișa de înscriere
 • o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite sau elementele de identificare ale ONG, PFA (compozitor sau reprezentant trupa) etc.
 • acordul privind participarea în concurs, cuprinzând și consimțământul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Atât la interpretare, cât și la creație perioada de înscrieri este 25 iunie – 15 iulie. Finala se va desfășura la Timișoara, în perioada 1-2 august 2020.

Mai multe detalii și regulamentul concursului se găsesc pe pagina Evenimente Primăria Timișoara și în grupul menționat.

Regulamentul concursului

 

Primăria Timișoara, în calitate de finanțator și organizator, în parteneriat cu TVR Timișoara, Radio Timișoara și  Kiss Fm derulează, în perioada 25 iunie – 2 august 2020, concursul de interpretare vocală și creație ”BEGA  MUSIC  FESTIVAL”, aflat la cea de-a II-a ediție, concurs fără taxa de participare. Scopul urmărit este acela de a crea o emulație artistică, în perspectiva exercitării de către Timișoara a titlului de Capitală Europeană a Culturii, pentru evidențierea valorilor artistice locale și naționale în domeniul artei interpretative și a compoziției.

Obiective:

 1.  Identificarea celor mai talentați și competitivi tineri soliști vocali din România și din comunitățile de români din străinătate;
 2. Atragerea compozitorilor consacrați, dar și a celor tineri din întreagă țară, în realizarea unor producții artistice noi;
 3. Punerea în valoare a artiștilor și compozitorilor timișoreni în contextul participării într-o competiție națională;
 4. Creșterea gradului de promovare a orașului Timișoara, prin acțiuni culturale cu impact la nivel național, evenimentul urmând a fi preluat și difuzat de către TVR și promovat de către toți partenerii noștri.

Concursul se va derula pe 2 secțiuni: interpretare vocală și creație.

 1. Interpretare vocală

I.1. Condiții de participare :

Pot participa în mod individual concurenți cu vârsta cuprinsă între 15 – 30 de ani, împliniți la data înscrierii în concurs.

 1. 2.Derulare concurs INTERPRETARE:

Preselecția – se va realiza online, în urma postării de către concurent în grupul ,,Timișoara Bega Music Festival”, în perioada 25 iunie – 15 iulie 2020 a următoarelor:

 1. O piesă cu negativ sau band, vocea live,  înregistrată astfel încât să evidențieze calitățile vocale, charisma și prezența scenică a artistului
 2. O piesă diferită ca și factură de prima, din care trebuie cântată o strofă și un refren, fără negativ, a capellași fără mijloace de amplificare
 3. Postările vor fi însoțite obligatoriu de următoarele mențiuniConcurs ,,BEGA

MUSIC FESTIVAL TIMIȘOARA”, secțiunea interpretare vocală, numele și prenumele concurentului, vârsta, localitatea de domiciliu și o scurtă prezentare a activității artistice.

 Comunicarea finalistilor se va realiza în data de 20 iulie, pe pagina ,,Evenimente Primăria Timișoara” și în grupul mai sus menționat. Nu se admit contestații. Menționăm faptul că, pentru faza finală, se vor califica între 12 – 16 concurenți, în funcție de nivelul competiției. De asemenea, câștigătorii trofeului si premiilor I în cadrul  Concursului ,,Festivalul Copiilor” organizat tot de către Primăria Timișoara, în perioada 27 aprilie – 1 iunie 2020,  cu vârsta peste 15 ani,  sunt acceptați din oficiu, având doar obligația de a confirma participarea.

Concursul – se va derula în perioada 1-2 august, pe  scena amplasată în aer liber în centrul Timișoarei. În vederea participării, concurenții calificați vor confirma intenția de participare până la data de 22 iulie 2020, trimițând următoarele documente pe adresa boe@primariatm.ro :

 •  fișa de participare
 • acordul privind participarea în concurs cuprinzând și consimțământul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • declaratie drepturi de autor

Pentru faza finală concurentul selectat va interpreta 2 piese, din care obligatoriu una în limba română. Piesele trebuie să fie de factură diferită. Dacă în preselectie mai mulți interpreți optează pentru aceiași piesă, pentru faza finală juriul va stabili cine va avea dreptul să o interpreteze, pe baza punctajului obținut.

Repertoriul abordat poate cuprinde piese din zona muzicii pop, rock, jazz,  dance, blues, folk, hip-hop, music-hall etc. Nu pot fi abordate în acest concurs piese de muzică populară, romanțe, manele și cântece  de petrecere.

Melodiile trebuie să aibă o durată de maxim 4 minute fiecare, să nu conțină elemente vulgare, xenofobe, antisemite, rasiste, concurentul fiind cel responsabil pentru consecințele directe sau indirecte ale utilizării pieselor din concurs (în privința drepturilor de autor, cât și a celor conexe). Ținuta scenică va fi adaptată momentului artistic prezentat.

Specificăm faptul că, organizatorul va asigura cazarea și masa interpreților finaliști pe durata concursului. În cazul concurentului minor, se asigură cazare și masă și pentru însoțitorul adult al minorului.

1.3Criterii de evaluare INTERPRETARE: gradul de dificultate al pieselor, tehnica interpretativă, corectitudinea, acuratețea interpretării, dicția, intonația, emisia vocală, charisma, ținuta, prezența scenică. Notarea concurenților se va face de la 1 la 10, cu zecimale, de către fiecare membru al comisiei de jurizare.

1.4.  PREMII – INTERPRETARE

Se vor acorda următoarele premii (la valoarea netă) în ordinea descrescătoare a notelor finale:

Premiul I          2000 lei

Premiul  II       1500 lei

Premiul  III      1000 lei

2 Mențiuni          500 lei

 • Alte premii speciale din partea partenerilor
 1.  Secțiunea de creație

 

   II.1. Condiții de înscriere a pieselor  în concurs

Pot fi înscrise în concurs piese care nu au cunoscut încă consacrarea națională. Piesa propusă nu trebuie să fi fost lansată oficial, dar poate să se regăsească pe un cd. Nu există nici o condiție legată de vârsta compozitorilor sau a interpreților. Va fi jurizată piesa, nu artistul în mod individual.

 

Fiecare compozitor poate înscrie maximum 3 piese în concurs. Piesele trebuie să se caracterizeze prin originalitate și pot acoperi o paletă largă a genurilor muzicale: pop, rock, disco, electronică, hip-hop, folk, dance, jazz etc. Nu fac obiectul acestui concurs piesele de muzică populară, romanțele, manelele și cântecele de petrecere. Sunt admise piesele de inspirație folclorică. Piesa trebuie să nu conțină elemente vulgare, xenofobe, antisemite, rasiste.

II.2. Derularea concursului – secțiunea de CREAȚIE

Piesa (linie melodică și voce), înregistrată  în format audio, va fi expediată, începând cu data de 25 iunie, la adresa boe@primariatm.ro,  până la data de 15 iulie, ora 16.30, însoțită de următoarele documente:

 

 • Fișa de înscriere
 • O copie a actului de identitate a persoanei împuternicite sau elementele de identificare ale ONG, PFA (compozitor sau reprezentant trupa) etc.
 • Acordul privind participarea în concurs, cuprinzând și consimțământul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Înscrierea în preselecție este validă doar în momentul în care veți primi răspunsul de confirmare a primirii e – mailului dvs.

Juriul va proceda la selecția pieselor depuse și va face comunicarea finalistilor până la data de 20 iulie 2020.

           Concursul se va desfășura în perioda 1-2 august 2020, pe scena în aer liber, în zona centrală a Timișoarei, în formula voce live și negativ piesă sau în formula full live. Menționăm faptul că organizatorii vor asigura cazarea și masă interpreților vocali și a compozitorilor pieselor finaliste.

II.3. Premii CREAȚIE ( valoarea netă):

Premiul I      4000 lei

Premiul II     3000 lei

Premiul III   2000 lei

2 Mențiuni    1000 lei

 • Alte premii speciale din partea partenerilor

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă constată că nu îndeplinesc baremul de notare ( locul I – minim 9). Notarea concurenților se va face de la 1 la 10, cu zecimale, de către fiecare membru al comisiei de jurizare. Piesele finaliste vor putea face parte, cu acordul compozitorului și al artistului-interpret, de pe viitorul compact-disc de promovare a orașului Timișoara.

 

 Alte cerințe generale INTERPRETARE și CREAȚIE

Concurenții vor respecta zilele și orele de repetiții, conform graficului comunicat de organizatori. De asemenea, vor participa la ședințele foto și de promovare, în funcție de decizia organizatorului și vor adopta o atitudine de respect și sprijin reciproc în relațiile cu ceilalți concurenți, cu echipa tehnică și cu echipa de organizare.

Prin înscrierea la concurs, participanții înțeleg să cedeze organizatorului dreptul de fixare pe suport, de multiplicare, difuzare a prestațiilor lor, de retransmitere, comunicare publică, adaptare vizuală, radiodifuzare, cu ocazia derulării prezentului eveniment.

De asemenea, până la data de 31 iulie, organizatorii pot aduce precizări suplimentare cu privire la criteriile și modul de jurizare, care vor constitui parte integrantă a regulamentului de organizare al acestui concurs.

Detalii legate de ordinea de intrare în concurs, rezultatele preselecției, piesele calificate se pot obține prin consultarea paginii de facebook Evenimente Primăria Timișoara și a evenimentului creat special pentru concurs.

SURSA: https://oficialmedia.com/