COMUNICAT DE PRESĂ: S-a semnat contractul de lucrări pentru extinderea alimentării cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești

Azi, 7 februarie, s-a semnat Contractul de lucrări CL 3 Lot 2 „Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Lechința, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie și Budești” cu Asocierea Frasinul SRL – Ambient Construct Solutions SRL – Energomontaj S.A.

Valoarea contractată este de 83.849.662,24 lei  fără TVA, structura de finanțare constând în: 79,90% acordate de către Uniunea Europeană;12,22%  asigurate de la Bugetul de Stat;1,88% asigurate de la Bugetul Local;6% asigurate din surse proprii, iar perioada de implementare este de 24 luni.

După emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor,  se vor realiza următoarele investiții:

 

 • Conductă nouă de aducțiune Lechința-Miceștii de Câmpie(21.758 m) + 1 stație de pompare nouă, pentru a asigura alimentarea cu apă a 13 localități din 4 UAT-uri (comunele Lechința, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie și Budești)

 

UAT SÂNMIHAIU DE CÂMPIE:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sânmihaiu de Câmpie cu o lungime de 1.034 m + 2 rezervoare + 1 stație de clorinare nouă
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Sânmihaiu de Câmpie(1.034 m)
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă(37.033 m):
  • în loc. Stupini:3.852 m
  • în loc. Sânmihaiu de Câmpie: 12.715 m
  • în loc. La Curte: 4.778 m
  • în loc. Brăteni: 5.855 m
  • în loc. Zoreni: 9.833 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de660 gospodării:
  • în loc. Stupini: 58
  • în loc. Sânmihaiu de Câmpie: 282
  • în loc. La Curte: 74
  • în loc. Brăteni: 78
  • în loc. Zoreni: 168
 • se va construi 1 stație de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile La Curte, Brăteni și Stupini

 

UAT BUDEȘTI:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Budești cu o lungime de 9.100 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de pompare apă potabilă nouă;
 • conductă nouă de aducțiune pentru a alimenta gospodăria de apă Budești(9.100 m) + 1 stație de pompare nouă + 1 stație de clorinare
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă(45.475 m):
  • în loc. Țagu: 12.475 m
  • în loc. Țăgșoru: 9.134 m
  • în loc. Fânațe: 10.346 m
  • în loc. Budești: 13.520 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 766 gospodării:
  • în loc. Țagu: 235
  • în loc. Țăgșoru: 134
  • în loc. Fânațe: 155
  • în loc. Budești: 242
 • se vor construi 2 stații de pompare de apă potabilă pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Țagu și Țăgșoru

 

UAT MICEȘTII DE CÂMPIE:

 • gospodărie de apă Miceștii de Câmpie cu 2 rezervoare de înmagazinarea apei, 1 stație de clorinare nouă, 1 stație de pompare apă potabilă nouă
 • extindere rețea de distribuție apă potabilă(23.742 m):
  • în loc. Visuia: 12.660 m
  • în loc. Miceștii de Câmpie: 6.424 m
  • în loc. Fântânița: 4.658 m
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 414 gospodării:
  • în loc. Visuia: 143 m
  • în loc. Miceștii de Câmpie: 148 m
  • în loc. Fântânița: 123 m
 • se vor construi 3 stații de pompare de apă potabilă tip hidrofor pentru asigurarea presiunii în rețelele de distribuție din localitățile Miceștii de Câmpie și Visuia

 

UAT LECHINȚA:

 • aducțiunea nouă de la aducțiunea principală la gospodărie de apă Sângeorzu Nou cu o lungime de 1.308 m + 2 rezervoare de înmagazinarea apei + 1 stație de clorinare nouă;
 • extindere rețea de distribuție apă potabilăîn loc. Sângeorzu Nou (10.664 m):
 • vor fi branșate la rețeaua de apă potabilă un număr de 321 gospodării
 • extindere rețea de canalizare (7.198 m):
  • în loc. Vermeș: 6.423 m
  • în loc. Lechința: 775 m
 • vor fi racordate la rețeaua de canalizare un număr de 276 gospodării:
  • în loc. Vermeș: 255
  • în loc. Lechința: 21
 • se vor construi 5 stații de pompare apă uzată noi + 4 vor fi reabilitate