CANDELA NORDULUI

Din 2008, anul hirotoniei şi întronizării primului episcop român al Europei de Nord, Macarie Drăgoi, în capitala Suediei, la Stockholm, apare „Candela Nordului”, revistă de spiritualitate şi cultură, cu un colectiv de redacţie condus de chiar Sfinţia Sa.

Aşa cum o busolă indică nordul mereu, şi căutarea de reviste adevărate, bogate în conţinut, ar trebui să ne conducă spre această „Candelă”, ce nu se stinge niciodată,  fiind aprinsă din prea-plinul credinţei, al încrederii în cuvântul scris, al descoperirii elementului naţional care ne uneşte, în consonanţă cu dorul după tradiţii şi obiceiuri, al afirmării ideii de fiinţă românească în întreaga lume.

Revista este bilingvă, româno-engleză, apare o dată pe an şi a adunat până acum  cinci numere, care prind contur în jurul unui eveniment de seamă, temă centrală a publicaţiei, cum ar fi „Sfântul Maxim Mărturisitorul, 1350 de ani de la fericita sa adormire”, „Anul Sfinţilor Capadocieni”, „Comuniune şi responsabilitate în Biserica Ortodoxă Română: Autocefalie şi Patriarhat”, „Trei cateheze privind familia creştină, bucurie firească a vieţii în Hristos”. De asemenea, se remarcă paginile de eseu, semnate de Andrei Pleşu – „Moarte şi demnitate”, de Diana Câmpan, despre „Stockholm – mai mult decât o Veneţie, în care vorbeşte despre scriitorul A. E. Baconsky şi perioada petrecută în Suedia, surprinsă în jurnalul „Remember. Fals jurnal de călătorie”, de poezie contemporană – Gabriela Melinescu, Bartolomeu Anania, Ion Miloş, Nicolae Matei.

Editorialele sunt binecuvântări ale Patriarhului Daniel sau cuvinte de învăţătură ale Episcopului Macarie Drăgoi, cum e cel adresat la 100 de ani de la naşterea părintelui profesor Alexandru Ciurea, însoţite de Pastorale, originale, din care nu lipsesc colindele şi cântecele străvechi.

„Candela Nordului” este o revistă care se deschide şi deschide multe orizonturi de aşteptare. Este o mărturie a evenimentelor,  prin imagini şi culoare,  a exerciţiului de scriere, este o lucrare a omului şi a Domnului, este o bogăţie culturală – naturală a culturii naţionale – (re)cunoscută în largul zării.

Macarie Drăgoi scrie la primul număr: „Candela Nordului” se doreşte a fi prelungirea luminii celei adevărate mărturisite de către noi toţi după cuminecarea euharistică, în viaţa noastră socială şi culturală”, pentru ca apoi să accentueze importanţa unei orientări în viaţă, pornind de la adevărul creştin: „Crezul Bisericii se dovedeşte a fi crezul nostru, al fiecăruia în parte şi al tuturor împreună. A avea un crez înseamnă să ştii de unde vii şi unde te îndrepţi...”

Revista „Candela Nordului” reprezintă îmbinare de spirit şi cultură, de rugăciune şi poezie, de interviu şi sfinţire, de aducere veşnică aminte, spre ne-uitare. Lumina ei nu s-ar vedea atât de clar, dacă n-ar fi vegheată cu o pasiune rară, încercată.

ELENA M. CÎMPAN