BISTRIȚA ÎN CAIETELE ASER - O PUBLICAȚIE CULTURALĂ DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ SPIRITUALĂ !

Avem în faţă Caietele ASER nr. 9/2013, publicaţie culturală a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România. Publicaţia, sub forma unei cărţi de peste 200 de pagini, apare la Ed. Etnologică din Bucureşti, 2014 şi are ca temă în acest număr: Modalităţi actuale de cercetare şi promovare a patrimoniului imaterial în România. Revista are şi un colegiu ştiinţific prestigios, format din: Silviu Angelescu, Camelia Burghele, Nicolae Constantinescu, Ligia Fulga şi Sabina Ispas, iar coordonatori volum sunt: Ioana Fruntelată, Gabriel Cătălin Stoian şi Emil Ţîrconicu.
Revista are 3 secţiuni: I – Etnologie aplicată şi muzeologie, din care spicuim articolele ample şi aplicate ale lui Al. Iorga – Fenomenul de roire al satelor şi aşezărilor temporane şi articolul concitadinului nostru – etnolog Menuţ Maximimian, redactor şef al cotidianului „Răsunetul” din Bistriţa, intitulat Acasă la poetul George Coşbuc – o perspectivă muzeologică neconvenţională.
Tot din această secţiune spicuim textul lui Maria şi Grigorie Cusitom – Magia în folclorul copiilor.
Secţiunea 2 cuprinde – Abordări actuale ale documentului /textului etnologic şi ea bogat reprezentată: Nicolae Constantinescu – Exponate etnografice în muzeul literaturii orale, Puncte de vedere, Carul cu flori, apoi Andras Vajda – Caiete de amintire, din Dumbrăvioara. Texte, funcţii şi contexte, Ştefan Lucian Mureşanu – Conceptul de autoritate în basmul popular românesc.
Secţiunea 3 cuprinde Recenzii la cărţile lui Constantin Tudosa – Porţile de lemn ale satului, porţile sufletului (de Al. Iorga) şi a lui Ion Pop Curşeu – Magie şi vrăjitorie în cultura română ( de Marin Marian Bălaşa).
În condiţii grafice excepţionale, Caietele ASER, o publicaţie culturală a tradiţiilor şi spiritualităţii româneşti, la o înaltă cotă valorică!

Alexandru Cristian Miloș