„PRIN CULTURĂ ÎI PUTEM AJUTA SĂ SE INTEGREZE MAI UŞOR ÎN SOCIETATE !”

De două zile la Bistriţa se află o delegaţie din Godech-Bulgaria care de curând a câştigat un proiect cultural european, acesta având ca şi obiectiv principal: integrarea elevilor cu dizabilităţi în societate. Au ajuns în oraşul nostru cu ajutorul bunului nostru prieten Rosen Bogdanov,  secretar general al Uniunii Europene şi Extraeuropene de Folclor I.G.F. şi totodată preşedinte regional al uniunii din Chitalishte. Cu gândul de a veni în sprijinul copiilor cu probleme speciale, în cadrul proiectului au cuprins şi trei zile de vizită a oraşului Bistriţa, dar  mai ales a unei şcoli speciale, tocmai pentru a putea face câteva comparaţii  în ceea ce priveşte sistemul de aici, dar şi  pentru a realiza un schimb de păreri şi idei cu cadrele didactice de aici specializate.

„Prin cultură îi putem ajuta să se integreze mai uşor în societate ... ” – au fost primele cuvinte rostite de către managerul proiectului, Velin Ivanov, aseară când au venit să viziteze noul imobil al Centrului Cultural. Ivanov a fost doisprezece ani directorul unei şcoli speciale din  Godech, iar în prezent este directorul Centrului Cultural, însă nu a renunţat nici pentru o clipă la ideea de a-i ajuta pe copiii cu nevoi speciale să se integreze în societate. Deoarece momentan lucrează în cultură, s-a gândit să conceapă un proiect european care să cuprindă atât domeniul în care acum activează, cultura, cât şi cel în care a activat acum puţin timp, şcolile speciale. O dată depus proiectul a fost şi aprobat, aşa încât delegaţia formată din profesori de specialitate şi coregrafi se află pentru trei zile în Bistriţa.

Luni seara au fost invitaţi la Centrul Cultural pentru a împărtăşi o parte din ideile proiectului şi personalului interesat. A avut loc o discuţie interesantă, în ceea ce priveşte sistemul educaţional în şcolile din Bulgaria. Acesta diferă puţin faţă de cel de la noi, deoarece elevii cu dizabilităţi de acolo învaţă deja după modelul european, adică în clasele normale, însă cu un profesor individual specializat. Doar copiii cu probleme foarte grave învaţă deocamdată separat, adică în şcoli speciale. La Bistriţa, momentan este imposibil acest lucru şi nu doar la Bistriţa, ci şi în ţară, deoarece din păcate, avem foarte mulţi copii care au nevoie de ajutor special.

Tocmai pentru a putea înţelege şi vedea cât mai înde-aproape cum se lucrează la noi în oraş la aceste şcoli le-am propus oaspeţilor noştri şi o vizită la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1, pe care bineînţeles au acceptat-o cu mare drag.

Doris Gîţa