”CAMERATA ACADEMICA POROLISSENSIS”, DIN ZALĂU, PREZENTĂ LA REUNIUNEA CORALĂ ”BARTOLOMEU ANANIA”

Reuniunea Corală ”CAMERATTA ACADEMICA POROLISSENSIS” Zalău, a luat fiinţă în anul 1971 sub denumirea de „Corul de Cameră „al Clubului Tineretuluidin Zalău, judeţul Sălaj.

Formaţia costituindu-se într-o adevărată şcoală de cânt coral, mulţi dintre componenţi devenind la rândul lor, dirijori sau animatori ai muzici corale.

Începând cu anul 1990 formaţia se transformă în Reuniunea Corală cu personalitate juridică. De la înfiinţare până în prezent, a susţinut o activitate concerlistică neântreruptă, făcându-se remaecată prin stilul interpretativ şi repertoriul acordat, atât în ţară cât şi în străinătate. Valoarea formaţiei este atestată de premiile obţinute la majoritate concursurilor Naţionale la care au participat: Bucureşti, Piteşti, Lugoj, Cluj-Napoca, Baia-Mare, Târgu-Mureş, Bistriţa,etc.

„Cameratta Academica Porolissensis „a reprezentat România la corala internaţională Rusia, Polonia, Ungaria, Italia, Norvegia. Repertoriul formaţiei cuprinde unele dintre cele mai valoroase creaţii ale muzici corale românesti şi universale, o parte dintre acestea fiind înregistrate de posturile naţionale de radio şi televiziune.