UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* Cine vorbește seamănă, cine ascultă culege.
* He who speaks, saws, he who listens, reaps sows.