UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* Oricât îți vei schimba înfățișarea, rămâi același om.
* As long as you change your appearance, you remain the same man.