UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* Chiar și porumbelul păcii este o specie pe cale de dispariție.
* Even the dove of peace is an endangered species.