UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* Seceta răstignește țăranul.
* The draught procrastinates the peasant.