UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* "Odihnesc într-o oază numită viaţă a deşertului numit timp."
* "I rest in an oasis called life of the desert called time."