UNA PE @ZI - DINCOLO DE CUVINTE

* Coincidenţa este modalitatea prin care Dumnezeu îşi păstrează anonimatul.
* Coincidence is the way God keeps his anonymity.