SPRING'S BLUE RIBBON, INTERNATIONAL POETRY, GINO LEINEWEBER (Ed), Verlag Expeditionen, 2021

"Spring's blue ribbon" [ Eșarfa albastră a primăverii- 2021] este a patra antologie internațională de poezie editată de Gino Leineweber, după "Let's talk about summer" [Să vorbim despre vară - 2017], "Leaves of autumn" [Frunze de toamnă- 2018] și "Winter is coming" [Vine iarna - 2020].

"Poezia este cea mai pură formă de literatură. În ea, vezi o lume fără limite. Iată ce înseamnă poezia: a privi totul cu ochii unei minți deschise." - mărturia de credință a autorului antologiei internaționale de poezie  contemporana "Spring's Blue Ribbon" [Eșarfa albastră a primăverii], editura Expeditionen, 2021 - ne edifica cu privire la intențiile antologatorului și la contextul ideatic pe fondul căruia se desfășoară acest proiect. Cunoscut mai ales pentru o biografie neconvențională a lui Ernest Hemingway și pentru volumul de versuri "Silberfäden" [Fire de argint], Gino Leineweber consideră poezia un gen literar de nișă, o afirmație îndrăzneață care merită mai multa atenție. Nișa amintită se referă la calitatea publicului cititor de poezie, un public mai puțin numeros doar prin relativismul unor comparații, dar cu atât mai motivat de "cea mai pură formă a expresiei literare" cum va spune autorul în prefață. Lumea fără limite pentru care pledează Gino Leineweber este fără în doială o aspirație, în armonie cu opțiunile spirituale ale autorului cunoscut pentru afilierea sa la mișcarea budistă din Germania. Pentru cei mai puțin familiarizați cu termenul este util să precizăm că budismul nu este o mișcare religioasă ci una spirituală, care urmărește perfecționarea individului și nu adorația unei entități superioare. Perfecționarea are aceleași obiective ca virtute, echilibru, cunoaștere de sine pentru întreaga omenire și nu ține cont de elemente distinctive ca rasă, etnie sau confesiune religioasă. Astfel de idei se exprimă cel mai bine prin poezie iar opțiunea lui Gino Leineweber pentru o antologie internatională care să cuprindă 60 de poeți din 20 de țări cu poeme în limba maternă și traduse în engleză se explică. Tema aleasă este primăvara, ea este universală și se oferă oricui, fără rezerve. Unitatea în diversitate pe care o oferă această abordare se concentrează asupra tot ce avem în comun, ca specie, lăsând discret deoparte ceea ce ne diferențiază.

Abordarea lui Gino Leineweber poate stârni controverse, chiar dacă antologia se dovedește departe de orice zonă de conflict în primul rând prin conținutul ei. Autrul nu își propune o selecție a celor mai valoroase poeme, sub aspect estetic desigur, iar autorii din antologie nu pretind să fie cei mai apreciați din țările lor. Alcătuirea unui astfel de clasament nu doar că nu se află în intenția autorului, ea ar contraveni dorinței de a privi "totul cu ochii unei minți deschise" la care se referă Gino Leineweber în prefață. Acceptarea celuilalt, încercarea de a-l înțelege și de a comunica cu el sunt mai importante în viziunea autorului decât închinarea în fața unei piramide valorice care poate fi răsturnată oricând. Pe fondul acestor idei, nu autorii antologați sunt importanți, ci sentimentul unei primăveri comune, care ne oferă deopotrivă frumusețe și calm, speranță și încredere.

Antologia prezintă un mare avantaj pentru poezie: într-o eră când oferta de stimuli spirituali este atât de mare încât atenția cititorului poate fi captată cu greu și pentru foarte scurt timp, 60 de glasuri care vin din 20 de țări și care îsi exprimă personalitatea pe tonalități atât de diferite oferă proiectului o șansă bună de a se impune atenției generale. Captarea atenției cititorilor nu trebuie confundată cu o cucerire a publicului, intenția acestei antologii este deschiderea unui dialog la care să poată participa cât mai mulți. Puterea eliberatoare a cuvintelor se manifestă în primul rând prin capacitatea dialogului, pentru a cărui reabilitare militează autorul antologiei. Într-o eră când vorbim mai mult unii despre alții decât unii cu alții, poezia în traducere adecvată poate alcătui în subsidiar un dialog din care fiecare cititor poate desprinde propriile învățăminte.

Ezra Pound  scria despre imagism în revista Poetry din Chicago: "... o definiție a imaginii poetice este o reprezentare a unui complex intelectual și emoțional într-o secvență temporală. Imaginea trebuie să transmită o lume sensibilă. Metoda preferată ar fi două sau mai multe imagini juxtapuse, fără conexiune directă, care ar cataliza un salt perceptiv intuitiv peste golul sau granița dintre ele. Formularea ar fi proaspătă, naturală, aparent spontană, nu prea departe de vorbirea obișnuită." Valabil și pentru antologia "Spring's Blue Ribbon" într-un sens mai larg. Nimeni nu poate monopoliza un anotimp sau un sentiment, aproximarea prin suprapunere ne poate oferi o imagine care să ne apropie, dacă nu de realitate, cel puțin de o percepție acceptabilă pentru cât mai mulți dintre cititori.

Pentru reușita unui astfel de proiect este nevoie de o echipă funcțională de traducători, asigurată de "Three Seas Writers' and Translators' Council", organizație al cărei membru marcant este Gino Leineweber și de un mediu de propagare potrivit, cum a fost cel asigurat de Festivalul internațional de teatru și literatură, găzduit de Palatul culturii din Bistrița în timpul mandatului de management al lui Dorel Cosma, care este și unul dintre poeții prezenți în antologiile amintite.

 

Bistrița, decembrie 2021

Zorin Diaconescu