ELENA MITRU, CU LUCIDITATE DESPRE... LUCID

Știam mai de mult, că Bistrița este un loc al artei și culturii, aceasta datorându-se în primul rând domnului doctor Dorel Cosma, care a muncit ani de-a rândul cu dăruire sufletească și abnegație, pentru a promova valorile bistrițene până dincolo de hotarele dragei Românii. Desigur că toți acești români talentați, au avut astfel ocazia să se afirme, să facă  de cunoscut lucrările (de artă sau literatură), să colaboreze cu artiști ai penelului sau condeiului în diferite perioade, să aducă în felul acesta și un omagiu înaintașilor.

           Dintre acești artiști minunați, am avut ocazia să-l invit pe domnul Lucian Dobârtă (LuciD) să participe la volumul de interviuri "Arta în conversație". Răspunsul fiind afirmativ, a urmat o colaborare foarte frumoasă și constructivă, discutând și schimbând idei pe teme literar-artistice.

           Astfel, a avut loc la Galeria de artă "Concentric" din Orașul Bistrița, sub auspiciile Asociației Culturale "Catharsis" cât și a Societății Scriitorilor Bistrițeni "Conexiuni BC", vernisajul expoziției "Metafore vizuale" a artistului Lucian Dobârtă, coroborată cu lanasarea volumului "Arta în conversație"-autor Elena Mitru.

               Evenimentul s-a bucurat de prezența multor personalități bistrițene cât și a domnului critic și istoric literar și artistic, doctor Marian Nencescu de la București. Prin alocuțiunile domniilor lor, au apreciat atât valoarea artistică a lucrărilor cât și a volumului lansat.

             Artist plastic, artist vizual, grafician, ilustrator, caricaturist, artist digital, iată câteva dintre "domeniile" artistice în care lucrează Lucian Dobârtă.

            Metafora vizuală, este forma artistică în care domnia sa găsește cel mai interesant mod de exrimare-chiar excelează. Pasionat mai întâi de caricatură, a prezentat lucrări la concursul "Mărul de aur" din Bistrița în anl 1985, drept pentru care a primit "Marele Premiu pentru Caricatură", ceea ce, a însemnat recunoașterea talentului, astfel exprimat.

             Vocația, a fost însă sentimentul care nu l-a părăsit niciodată, așezându-l pe cea mai înaltă treaptă a creației artistice, formând astfel, importante punți de legătură între ceea ce exprimă fiecare lucrare și ceea ce " vede" sau "înțelege" un vizitator iubitor de artă. După o perioadă  mai lungă de neliniști personale, timp în care s-a mulțumit să-și promoveze creațiile artistice la locul de muncă, în calitate de grafician, au început cu adevărat "frământările creației" ocupându-se în special de artele majore - artele spațiale, în urma cărora au rezultat lucrările de artă pe care le-a etalat pe simezele multor galerii din lume- Republica Moldova, Franța, Portugalia, Sania, Italia, Bulgaria, ceea ce înseamnă că performanțele artistice au făcut pași uriași. Dansând în continuare pe portativul artei, desigur că ar fi frumos și chiar interesant, ca într-un viitor apropiat, artitul să prezinte publicului și un album care să "vorbească" mai mult decât ar spune fiecare lucrare în parte. În felul acesta, iubitorii de artă (și nu numai), cât și aceia care apreciază lucrările la justa lor valoare, vor cunoaște și vor putea "citi" în ansamblu ( la fel ca pe un roman), trăirile, emoțiile, gândurile, într-un cuvânt, toate sentimentele pe care artistul le-a "dăruit" cu atâta generozitate, celor care vor să citească printre culori, nuanțe, lumini și umbre.Așa cum spunea artistul, citez: "Dacă ar fi pace, arta și toate fenomenele de exprimare artistcă, vor evolua inimagnabil acum"

            Felcitări pe această cale și putere de muncă, pentru a ne aduce bucuria unor noi lucrări prin intermediul cărora vom putea fi mai aproape de sufletul nobil care se numește Lucian Dobârtă și care primește la rându-i mulțumirile și recunoștiința noastră.

 

București-iulie 2022

Elena Mitru