DOREL COSMA, ”CALITATEA TIMPULUI”


 

„Iar pentru fericire

e nevoie şi de tine.”

 

Personalitatea armonioasă a d-lui Dorel Cosma este definită prin tocmai numele d-sale care sugerează aspiraţia spre cunoaştere, spre universalitate, dorinţa de perfecţiune: Cosma – Cosmos, Dorel – dorinţă.

Există spirite care reprezintă exemplar condiţia umană, aceea de înţelegere, de cunoaştere, de creativitate. Este ceea ce înseamnă a îmblânzi timpul, a ţi-l asuma, a-i conferi propria valoare, a-l înscrie în istorie căci după menţiunea d-nei Elena Mitru cu ocazia interviului adresat d-lui Dorel Cosma: „ceea ce fac oamenii în trecerea lor pe pământ se numeşte mai întâi istorie” (p. 105).

Or istoria e un act de cultură iar d-l Dorel Cosma mărturiseşte că iubind viaţa a îmbrăţişat o serie de pasiuni în drumul spre perfecţionare care l-au pregătit pentru a sluji pe altarul Culturii care i-a dat cea mai mare satisfacţie. Dealtfel numele domniei sale este legat de ceea ce înseamnă astăzi Palatul Culturii–Bistriţa–România, un centru de spiritualitate care emană vitalitate, frumuseţe, artă, bucurie.

Sunt valori de care omul are nevoie, astfel explicându-se atracţia extraordinară a acestui edificiu spiritual care s-a dovedit că iradiază la nivel global. Mărturie stă mulţimea şi diversitatea iniţiativelor culturale cu care formaţiile artistice patronate de Palatul Culturii au cucerit lumea, la rândul lor găzduind manifestări din cele mai deosebite ale expresiei culturale de pe mapamond.

Concentrând în jurul său un puternic nucleu de energie, iniţiativă şi creativitate, d-l Dorel Cosma a iniţiat, organizat, instruit şi coordonat formaţii culturale reprezentative pentru tradiţia şi specificul spiritului culturii româneşti, devenind adevăraţii ambasadori ai României în lumea întreagă.

Ingenios concepută, activitatea culturală patronată de Palatul Culturii Bistriţa, este structurată pe mari tematici precum: Nunta Zamfirei, Târgul Mare al Bistriţei, Festivalul Internaţional de Literatură şi Teatru „Liviu Rebreanu”, valorifică întreaga zestre culturală specifică zonei, aducând în contemporaneitate şi înscriind în acelaşi timp în universalitate tradiţia românească prin specificul, în mod deosebit al acestui ţinut.

Este o modalitate firească, înţeleaptă şi fascinantă prin farmecul ce-l degajă de a înţelege şi a înfăptui unitatea prin diversitate, umanismul prin umanitate.

În această ambianţă oamenii se regăsesc integral încât cei care au cunoscut marea familie a Palatului Culturii–Bistriţa se consideră de fapt membri ai acesteia şi în viaţa care pulsează aici îşi măsoară propriul puls al bucuriei vieţii spirituale. Pentru că acesta este darul pe care ştiu să-l ofere animatorii spiritului Palatului Culturii, chiar şi atunci când ne aflăm „sub vremi” ca să parafrazăm gândul cronicarului – precum se vede că istoria ne încearcă mereu şi ne provoacă de fiecare dată. Aşa încât inventivitatea umană a redescoperit dorinţa şi nevoia bucuriei vieţii pe care şi-a aliat-o în lupta cu adversitatea timpului duşman, convertit iată în timp uman. Mai uniţi prin distanţare, mai generoşi prin ameninţare, mai înţelepţi prin izolare, timpul devine al nostru prin calitate, prin forţa de a-l converti.

Rodul acestor trăiri, cartea d-lui Dorel Cosma, „Calitatea timpului”, apărută la Editura „Nosa Nostra” 2020, în condiţiile vitrege ale momentului, se constituie tot ca o bătălie pentru victoria vieţii. Volumul este structurat în două părţi, unitare prin proiecţia prezentului în continuitatea vieţii, Culturii din preajma Palatului Bistriţa, devenită deja o tradiţie şi concentrată asupra unor manifestări esenţiale privind viaţa şi cultura ţinutului Bistriţei iradiind pe întreg mapamondul ca un strălucit semnal al universalităţii spiritului uman creator de cultură.

Prezentată într-o excelentă ţinută editorială, sugestie a aventurii în timp a omului spre cunoaştere, însoţită de un elevat şi subtil text de gardă, cartea probează încă o dată spiritul deschis spre semeni, recepţia la valorile manifeste, a autorului scriitor şi manager de excepţie a instituţiei Palatului Culturii–Bistriţa–România.

Prima parte structurată într-un grupaj de poeme, inspirate din experienţa recentă a vizitării unor ţinuturi fermecătoare prin exotism şi expresivitate, dezvăluie disponibilitatea contemplativă şi meditativă totodată, a autorului ajuns la momentul înţelepciunii probate de provocarea şi surprizele istoriei şi desigur, a timpului.

Primul poem intitulat „Nevada” se deschide sub o explozie de lumină, un ritm vital, o nevoie de vis, devenit realitate în silueta Las Vegas-ului, „suflu al începutului” născut din deşert, nisip, piatră. Tot astfel California cu strălucirea Artei în întâmpinarea infinităţii oceanice, chip al picturii reale: Hollywood. Colorado cioplit „în culoare” catarsică, ori Arizona, cu poveştile şerifilor şi indienilor. Toate sunt pagini de marcantă istorie zidită pe umeri herculieni, prin cutezanţă prometeică. Toate, sub semnul visător al „curcubeului”, înscrise prezentului şi ţintind viitorul.

Imaginea Egiptului stârneşte o admiraţie mută, copleşitoare prin aerul încremenit în verdictul implacabil a milenii de istorie.

Trecută în legendă, istoria îşi picură înţelepciunea în zâmbetul abstract, înfiorat o clipă de tumultul vieţii „în cântec şi dans”. Două civilizaţii, cea legendară, şi cea din palpitul momentului, cu diversitatea, coloritul, aromele, ritmul Egiptului sub ochii preocupaţi ai zeiţei Destinului ce descifrează la orizont Istoria cea nouă a unităţii în diversitate, a acceptării, a respectului prin înţelegere, prin iubire, Europa–Africa.

Aceeaşi atitudine meditativă privind raportarea omului la dimensiunea timpului care, deşi pare că e dominant, se dovedeşte a primi valoare doar din perspectiva spiritului creator uman. Acest mesaj conferă cărţii titlul, care dovedeşte o conştiinţă a valorii umane definită ca principiu fundamental de viaţă în poeme precum „Inelul”. Este o veritabilă mărturisire de credinţă a încrederii în forţa creatoare a omului, în nobila trăire a apropierii de semeni, în datoria omului de a-şi ciopli destinul cu dalta forţei în stânca vremii, precum şi de a-l înnobila cu tesla nevoii sale rafinate de frumos. „Inelul”, emblemă a unităţii, a înţelepciunii, a speranţei încununează eforturile unei conştiinţe dăruită semenilor, şlefuită în lumina Adevărului şi Frumosului.

Dacă trecutul şi-a cernut asperităţile şi se înfăţişează în lumina legendei, a veşniciei, prezentul, resimţit acut, cere un real efort pentru a fi părtaşi la valorizarea lui. Drept arme în luptă cu ostilităţile rămân ca întotdeauna dragostea de viaţă, nevoia de frumos şi armonie ca permanent orizont al căutărilor.

E o condiţie reală, cultivată de apartenenţa la valori fundamentale, aşa cum un copac îşi trage seva din pământ, cum pruncul oglindeşte chipul mamei, precum în poemul „Mamei mele”, adevărată baladă a spiritului filial.

Partea a doua a cărţii este organizată sub forma unor inspirate interviuri prin care munca managerială a d-lui Dorel Cosma este prezentată ca un minunat Proiect urmărit îndeaproape pe parcursul a mai multor ani, în care spiritul locului, obiceiurile, tradiţiile, comuniunea şi comunicarea găsesc forma strălucită a expresiei artistice în coloritul şi diversitatea ei.

Sunt acele minunate proiecte precum: Nunta Zamfirei, Târgul Mare al Bistriţei şi Festivalul Internaţional de Teatru, fiecare cu o emblemă reprezentativă, precum şi societatea literară „Conexiuni”. Aceste manifestări adună în cadrele lor o uriaşă masă de participanţi, cu toţii doritori să se regăsească în atmosfera primitoare, stimulativă şi mobilizatoare care se creează. Un foarte valoros schimb de experienţă s-a creat an de an cu manifestări tradiţionale de pe întreg mapamondul, dl Dorel Cosma fiind Preşedintele Societăţii Internaţionale de Folclor.

Interviurile conferă dezbaterilor o notă caldă, atât prin întrebările esenţiale dar la subiect, cât şi prin timbrul personal al intervievatului care, şi de această dată transmite încărcătura de afecţiune, de ataşament şi încredere în idealurile propuse precum şi în valoarea spirituală a semenilor, cu care împreună făptuiesc „mai întâi istoria”.

Pentru extraordinarul aport adus de dl pr. dr. Dorel Cosma la incandescenţa unui spirit creştin pe altarul tradiţiei şi culturii româneşti, pentru promovarea valorilor fundamentale ale ortodoxiei româneşti în ansamblul spiritului ecumenic universal, Domnia-Sa a fost onorat cu Ordinul „Crucea Transilvana” oferit de către Înalt Preasfinţia Sa Andrei, Mitropolitul Clujului, Vadului şi Feleacului. Această înaltă distincţie este primită cu emoţia profundă a unui spirit ce se consideră, în plus îndatoritor neamului românesc.

Antonia Bodea