DIN ARHIVA CENTRULUI DOCUMENTAR EXPOZIȚIONAL!

TIPOGRAFII BISTRIȚENE (4)

Tipografia Gustav Zikeli, cu sediul în Piața mare nr. 2, a fost înființată în 1912 și dotată cu material, litere și mașină plană noi, cumpărate de la Budapesta, din depozitul firmei ”Scheelter - Giesecke” din Leipzig.

Bun maistru tipograf, cu multă experiență câștigată în tipografii din Viena, Berlin și Budapesta, Gustav Zikeli s-a întors după mai bine de zece ani din străinătate în orașul natal. După câțiva ani ca șef de atelier la tipografia lui Carl Csallner, fiu de muncitor sărac, prin hărnicie și pricepere devine maistru și apoi patron. Ridică mereu nivelul calitativ al lucrărilor editate, preia apoi papetăria lui Friedrich Stobrenberg și o transformă în librărie. Anexează la aceasta o legătorie de cărți și face un atelier de reparat mașini de scris și de birou, ajungând la peste 20 de angajați. 

La 7 martie 1913 apare primul număr al ziarului ”Bistritzer Deutsche Zeitung”, al cărui colectiv redacțional era format din: Richard Alberti, directorul Școlii de fete, Johann Bredt, preot, dr. Ernst Dahinten, avocat și deputat, Friedrich Hofstaedter, preot, Alfred Kloess, preot, dr. Albert Knall, avocat, Johann Penteker, agricultor, Michael Salzer, profesor, dr. Georg Theiss, avocat și Gustav Zikeli.

La început apărea săptămânal, apoi de două ori pe săptămână. În cursul anilor au mai făcut parte din redacție: prof. Dr. Fritz Holztraeger, preotul pensionar Julius Albert și profesorul Christian Schneider. 

În anul 1943, ziarul a trecut în proprietatea Partidului German din Ungaria, schimbându-și numele în ”Nordsiebenbuergische Deutsche Zeitung”, având ca redactor șef pe Viktor Langer.

Ultimul număr a apărut la mijlocul lunii septembrie 1944.

”Bistritzer Kalender”, era redactat de Gustav Zikeli cu ajutorul conducătorilor diferitelor instituții și oficii publice și al literaților locali.

Ziarul bisăptămânal ”Saechsisch - Regener Nachrichten” era redactat de protopopul Nikolaus.

Pe la anul 1927, pentru scurt timp, a apărut și un ziar evreiesc.

”Beszterczei Hirlap”, ziar maghiar săptămânal, a apărut în perioada 1942-1943 la tipografia Sajgo Gyula, venit de la Cluj. Tipografia lui Gustav Zikeli a funcționat neîntrerupt între anii 1912-1948. 

Vasile Jimboreanu