DE PE AGENDA PREŞEDINTELUI I.G.F.

VIZITĂ ÎN UCRAINA

În luna octombrie 2013, preşedintele I.G.F. – prof.dr. Dorel Cosma şi secretarul general I.G.F. – Rosen Bogdanov au făcut o vizită Federaţiei de Folclor din Ucraina  condusă de dl. Zenon Kolybich. Cu această ocazie s-a înmânat d-lui Zenon Kolybich – Certificatul de membru cu drepturi depline în I.G.F.

Programul  din Livov a constat în vizita la instituţii culturale şi desigur la sediul ansamblului gazdă. S-au stabilit acum o serie de legături culturale din sfere diferite artistice precum şi extinderea colaborărilor cu toate ţările membre I.G.F. O întâlnire deosebită a avut loc la Muzeul de artă din Lviv şi o discuţie cu deputatul în Parlamentul din Ucraina – dl. Andrei Mociarki cu care s-au stabilit bazele unei mari manifestări folclorice, prima de acest gen din Livov.

Emoţionantă şi plină de farmec a fost întâlnirea cu ansamblul condus de preşedintele Zenon Kolybich din cadrul Institutului de medicină şi farmacie din Lviv. A fost încă o demonstraţie de exerciţiu complet şi de valoare a folclorului ucrainean. Doamna Maria Kolybich şi Olha au însoţit în permanenţă delegaţia I.G.F. prezentând documentat istoria de ieri şi azi a Lviv-ului.

În perioada următoare urmează să vină la Bistriţa în România o expoziţie complexă de artă populară tradiţională ucraineană care va fi găzduită de “Casa cu lei”, galerie care aşteaptă cu plăcere toate Federaţiile din I.G.F.