CORNEL UDREA: LIPSA CULTURII ESTE EXPLOATATĂ CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ!

Degeaba vei încerca să explici celor tineri că societatea comunistă, printre alte ticăloșii programate strategic,  a îngrădit dreptul la libera circulație,dreptul la informație, că cetățeanul era ținut într-o permanentă stare de teamă, și reducere drastică a comunicării inter-umane, de frica turnătoriei, sau a răstălmăcii unor cuvinte. În comunism ideile sociale, critice, le țineai în suflet, ascunse adînc.

 Nu va înțelege, dar mai grav este faptul că  nu va accepta dacă îi spui că este folosit,  atunci cînd  accesează o bogată  informație dirijată, o informație falsă de multe ori, care îi conduc faptele și comportamentul, ceea ce  se și urmărește.

Lipsa culturii, a exercițiului cultural, prin carte, prin apropierea valorilor general-valabile, sunt exploatate cu maximum de eficiență.  Internetul, Facebook-ul au reușit, într-un timp record, să amplifice dependența, să încurajeze diletantismul neuronal, să dea tabloul precis al nivelului de stare și de așteptare, al unei părți însemnate din populație.

Cu aceeași apă te speli și  din aceeași apă  îți stîmperi setea. Și o vei face, fiindcă de pe micul ecran al telefonului, afli că așa trebuie să procedezi...