CANDELA NORDULUI, LUMINA ORTODOXIEI, ADUSĂ DE EPISCOPUL MACARIE

Originar de pe meleaguri bistriţene, de la Spermezeu, Episcopul Macarie al Europei de Nord, editează de ani buni, la Stockholm, revista de spiritualitate şi cultură „Candela Nordului”. Publicaţia Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord aduce în faţa cititorilor evenimente creştine din viaţa episcopiei, din viaţa românilor ce trăiesc în Europa de Nord şi pentru care credinţa şi Sfânta Biserică este locul în care în fiecare duminică revin cu gândul acasă. Numărul dublu, 7-8, al publicaţiei debutează cu editorialul „Despre pocăinţă”, ce selectează gânduri ale Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că „Dumnezeu ne cere să-i dăm numai puţin prilej şi ne iartă mulţimea de păcate”. Revista are o circulaţie mare, fiind bilingvă, dovedindu-se astfel a fi accesibilă tuturor celor care doresc să fie părtaşi la viaţa spirituală a Episcopiei. Merită subliniată eleganţa şi ţinuta grafică care, dincolo de bogăţia materialului, face din această revistă una dintre cele mai frumoase publicaţii editate de biserică. Materialele prezente sunt luminoase şi calde, pornesc de la teologia universitară şi ajung la literatură şi la tradiţii, oglindeşte prin mulţimea de fotografii inserate, atât documentele ortodoxiei, cât şi prezenţa vie a creştinilor în sânul bisericii. Pastoralele Episcopului Macarie sunt întotdeauna cuvânt bun pentru sufletul credincioşilor, şi ele pot fi lecturate şi prin intermediul revistei, rămânând astfel în arhiva Episcopiei, dar şi în casele celor care au bucuria de a primi această revistă. La rubrica „Filantropia” ne întâlnim cu Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Pimen, care vorbeşte despre responsabilitate social-filantropicăa episcopului. Miruna Tătaru Cazaban vorbeşte despre Constantin Brâncoveanu şi modelul post-bizantin al principelui Constantin, iar academicianul Mircea Păcuraru despre Sfântul mucenic şi mărturisitor Ianache Văcărescu. La rubrica de poezie religioasă ne întâlnin cu Flavia Teoc. Oglinda pastoral-misionară a episcopului se reflectă printr-o serie de materiale care denotă puterea de muncă şi slava credinţei acestuia. Care este prezent nu doar în Episcopia pe care o coordonează, ci şi în diverse colţuri ale lumii, unde poartă binecuvântarea credinţei străbune. Revista este plină de culoare şi dinamism şi poate fi păstrată în bibliotecile noastre ca un model pentru modul în care trebuie păstrată şi promovată ortodoxia.

Menuţ Maximinian