APPASIONATA ÎNTR-O GALĂ DE EXCELENȚĂ LA CLUJ-NAPOCA

A fost un privilegiu pentru noi, coriştii din Appassionata, să evoluăm într-o gală de excelenţă, într-o locaţie de excelenţă, cu un auditoriu de excelenţă, într-o colaborare de excelenţă, într-un centru de excelenţă culturală.

            Miercuri 5 noiembrie 2016, am trăit această emoţionantă experienţă în concertul de la sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic Cluj-Napoca, ocazionat de „Gala Excelenţei în Educaţie”. S-a înţeles deci, care au fost coordonatele galei şi locaţiei de excelenţă: un centru cultural de notorietatea Clujului şi o sală consacrată de regulă unei activităţi muzicale de nivel calitativ absolut, susţinute de Filarmonica „Transilvania”.

Care au fost celelalte elemente ale cadrului de excelenţă? În primul rând auditoriul constituit din cadre didactice cu rezultate performante în toate domeniile ştiinţei şi culturii, din învăţământul preuniversitar. Excelenţa acestor cadre didactice este reprezentată de elevii cu rezultate remarcabile în competiţiile din ţară sau internaţionale, excelenţa lor fiind în ultimă analiză o chezăşie a excelenţei viitorului naţional şi, de ce nu, a excelenţei globale a umanităţii. Alături de cadre didactice în auditoriu s-au putut remarca reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, prin prefectul judeţului şi reprezentanţii consiliului judeţean şi responsabilii de resort ai inspectoratului şcolar judeţean.

            Evident că într-un asemenea cadru, răspunsul nu a putut fi decât pe măsură. Am susţinut un concert vocal simfonic cu Missa Brevis în Fa major KV 192 de W.A. Mozart. Corul Appassionata a evoluat alături de corul Viva la Musica din Cluj, acompaniamentul fiind asigurat de orchestra Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca, iar la orgă de Adina Mureşan. Părţile solistice au fost susţinute de Daniela Neamţ Gilovan – sopran, Iulia Merca – alto, Ioan Mocian – tenor şi Cristian Hodrea – bas.

            Este notabilă colaborarea de excelenţă cu aceşti solişti (Iulia Merca – solistă a Operei Române din Cluj-Napoca), dar şi cu orchestra elevilor Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca.

Interesant de subliniat este acest „melanj” întru excelenţă între generaţii diferite – tineri şi adulţi, între categorii diferite – elevi şi profesori, profesionişti ai muzicii şi amatori cu diverse profesii.

            Într-o ultimă analiză rezultă că factorul comun al excelenţei, rămâne munca stimulată de talent şi devoţiune pentru muzica corală în cazul nostru. Şi, când acestea au şansa de a se întâlni cu excelenţa dirijorală aşa cum am avut-o noi cu dirijorul nostru Francisc Mureşan, atunci totul excelează!

Luca Mircea Chira

                                                                                                      preşedinte

                                                                                                Corul Appassionata