ADUNAREA GENERALĂ I.G.F. NIMES – FRANȚA 2015

În perioada 28 – 30 august 2015 s-au desfăşurat la Nimes - Franţa, lucrările Adunării Generale I.G.F. Întâlnirea a debutat cu o şedinţă a Biroului Executiv I.G.F. care a făcut o analiză a activităţii I.G.F. din ultima perioadă şi a discutat asupra unor modificări ale statutului. La şedinţa Biroului au fost prezenţi : 

prof. dr. Dorel Cosma – preşedinte , Nicolas Charlety – preşedinte adj.,

Jose Antonio Viñas Mira  – vicepreşedinte, Benito Ripoli – vicepreşedinte, Rosen Bogdanov – secretar general, Indra Filipsone – secretar general adj. ,Pahone Pop – membru, Vladan Tesanovici – membru, Franco Megna – membru, Luigi Pompilio – Senator I.G.F

Biroul a aprobat activitatea desfăşurată de I.G.F. şi a pregătit documentele pentru a fi prezentate în Adunarea Generală. Modificările principale s-au referit la:

 • durata unei legislaturi – 4 ani,
 • schimbarea denumirii organizaţiei în Uniunea Mondială de Folclor I.G.F.
 • Acordarea titlurilor onorifice de Senator I.G.F. şi Ambasador I.G.F.
 • definitivarea manifestării anuale – I.G.F. Gold Star.
 • Componenţa Biroului Executiv şi a Consiliului de administraţie formate din :
  • preşedinte
  • preşedinte adj 2
  • vicepreşedinţi 3
  • secretar general 1
  • secretar general adj 1
  • trezorier 1
  • trezorier adj 1
  • consilier expert 1
  • membrii în Consiliu 6

Biroul a mai validat şi a propus Adunării Generale cele două sedii oficiale I.G.F.

 • sediul istoric – Voiron Franţa
 • sediul administrativ – San Giovanni Rotondo Italia

Cele două sedii urmează a fi amenajate şi susţinute financiar pentru activităţi  de către Federaţiile din Franţa şi Italia. Până la prima şedinţă a noului Birou Executiv şi a Consiliului de Administraţie se va definitiva şi problema legislativă a sediului din Italia. Este o sarcină a noului Birou şi a viitorului Consiliu de administraţie

 • Biroul şi Consiliul de Administraţie a aprobat şi constituirea unui grup de consilieri ai preşedintelui care se vor ocupa de imaginea I.G.F.  şi de legătura cu toate Federaţiile .

Toate problemele au fost votate şi pregătite spre a fii susţinute în Adunarea Generală I.G.F.

ADUNAREA  GENERALĂ

În după-amiaza zilei de 29 august ,2015 s-a desfăşurat Adunarea Generală I.G.F. la care au fost prezenţi peste 400 de participanţi. Lucrările au fost deschise de gazdele franceze prin cuvântul preşedintelui adj. I.G.F. – Nicolas Charlety  care a făcut o introducere excelentă cu privire la importanţa şi rolul culturii populare în etapa actuală. A urmat salutul autorităţilor locale care au mulţumit I.G.F. –ului pentru organizarea acestei întâlniri la Nimes. Preşedintele zonei Metropolitane – Nimes – Ivan Lachaud – a acordat medalia zonei metropolitane preşedintelui I.G.F. - Dorel Cosma, preşedintelui adj. Nicolas Charlety  şi Senatorului I.G.F. – Luigi Pompilio.

S-a trecut apoi la raportul preşedintelui Dorel Cosma asupra  activităţii 2011 – 2015. S-a precizat creşterea importanţei I.G.F. şi obţinerea tuturor documentelor legale de funcţionare. Activitatea din această perioadă a fost, pentru prima dată în istoria I.G.F., oferită tuturor participanţilor în exemplar tipărit în cinci limbi, astfel încât toţi participanţi au putut urmări raportul preşedintelui.

Adunarea Generală I.G.F. a votat raportul, activitatea şi modificările de Statut propuse.

Secretarul General Rosen Bogdanov a supus atenţiei candidatura de preşedinte pentru mandatul 2015 – 2019 a domnului dr. Dorel Cosma. Adunarea Generală a votat în unanimitate alegerea d-lui dr. Dorel Cosma ca preşedinte I.G.F. pentru noua legislatură.

Noul preşedinte a mulţumit pentru încrederea acordată şi a supus atenţiei şi votului Adunării Generale, Biroul şi Consiliul de Administraţie I.G.F. pentru noua legislatură. Adunarea Generală I.G.F. a votat următoarea componenţă a Biroului Executiv şi a Consiliului de Administraţie pentru legislatura 2015 – 2019.

 • Preşedinte – prof.dr. Dorel Cosma – România
 • Preşedinte adj(1) – Nicholas Charlety – Franţa
 • Preşedinte adj (2) – Benito Ripoli – Italia
 • Vicepreşedinte – Antonio Vinas – Spania
 • Vicepreşedinte – Ameen Kasem – Israel
 • Vicepreşedinte – Vladan Tesanovic – Serbia
 • Secretar general – Rosen Bogdanov – Bulgaria
 • Secretar general adj. – Zelida Charlety – Franţa
 • Trezorier – Rene Sourisseau – Franţa
 • Trezorier adj. – Pahone Pop – România
 • Consilier expert – Franco Megna – Italia
 • Membrii În Biroul şi Consiliul de administraţie:

             – Indra Filipsone – Letonia

-         Iulia Buldikina – Rusia

-         Meni Papanicolau – Grecia

-         Zenon Kolybych – Ucraina

-         Michael Lanitis – Cipru

-         Johanes Schmid Kunz – Elveţia

Comisia ştiinţifică :

-         Preşedinte – Luigi Scalas – Italia

-         Vicepreşedinte – Oleg Fedorovici – Belarus

-         Membru – Giorgos  Cutsak – Grecia

Comisia artistică :

-         Preşedinte – Birute Akelaitiene – Lituania

-         Vicepreşedinte – Antonela Palumbo – Italia

-         Membru – Bulent Uzun – Turcia

Cabinetul preşedintelui ( imagine, foto, film, mass-media, traduceri, secretariat)

Consilieri : - Mihai Berbunschi (lb engleză, italiană)

-         Doris Gîţa (lb germană, spaniolă)

-         Marioara Sigheartău (secretariat)

-         Adrian Puşcaş (lb engleză)

Preşedintele dr. Dorel Cosma a mulţumit tuturor colegilor pentru vot şi a expus un plan de activitate pentru noua legislatură.

După exercitarea votului toţi participanţii la Adunarea Generală I.G.F. au fost invitaţi de noul preşedinte la un cocktail tradiţional românesc.

Concomitent cu lucrările Adunării Generale I.G.F. s-a desfăşurat şi Festivalul World Folk Stars – cu participarea ansamblurilor folclorice din : Italia -  GRUPUL ”ECO DEL GARGANO” , România - GRUPUL ”BALADA”, Bulgaria - GRUPUL ”TREPETLIKA”, Franţa - GRUPURILE ”INTERFEDERAL NORD EST” , ”GRANDE BOURGOGNE” , ”LOU CABRO SAINT OFFENGE DAUPHINE SAVOIE” , ”GRANDE PROVENCE” , ”PYRENEES GASCOGNE LANGUEDOC” , ”AQUITAINE” , ”F.A.P.S.G.A.M” și ”LIMOUSIN MARCHE”.  

S-au acordat distincţii tuturor formaţiilor invitate atât din partea gazdelor cât şi din partea I.G.F.

Felicitări deosebite preşedintelui adj. Nicolas Charlety şi Confederaţiei  Naţionale de folclor din Franţa pentru efortul organizatoric şi pentru prietenia manifestată faţă de toţi participanţii.