ÎNTÂLNIRE ÎN CADRUL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE FOLCLOR LA BISTRIȚA

În această săptămână, mai exact în data de 3 decembrie, 2014, s-a desfăşurat la Bistriţa-România o importantă întâlnire internațională, şedinţa Biroului Executiv I.G.F. - Federația Internațională de Folclor - la care au participat următorii membrii: Prof.Dr. Dorel Cosma – preşedinte I.G.F., Benito Ripoli – vicepreşedinte, Antonio Vinas – vicepreşedinte, Rosen Bogdanov – secretar general, Indra Filipsone – secretar general adj., Franco Megna – preşedinte Comisia ştinţifică, Vladan Tesanovici – preşedinte  Comisia artistică, Pahone Pop – membru în Birou.

În cadrul ședinței s-au discutat şi stabilit mai multe probleme organizatorice dintre care vom aminti următoarele:

  • Calendarul manifestărilor pentru anul 2015;
  • Schimbarea numelui premiului „Oscar în folclor”- astfel că din acest an, premiul se va numi I.G.F. STAR - ;
  • S-a mai discutat cererea de aderare la I.G.F. din  partea Indiei şi Estoniei.

Reamintim tuturor celor interesați faptul că pe site-ul igf.union.eu cât şi pe pagina de  Facebook – I.G.F. Folklore Mondiale, pagini realizare de actuala conducere, pot găsi toate informaţiile din cadrul Federației Internaționale de Folclor - I.G.F.