PILDA ÎNVIERII

Inapoi la stiri

PILDA ÎNVIERII

PILDA  îNVIERII
ziua da azi e cea de ieri  sau mâine.
Hristosul iar din ceruri va veni.
tâlcul se-ascunde în ulei şi pâine
prin care noi cu toţi ne-om izbăvi.
troparul ne invită la priveghe
precum în cer aşa şi pre pământ.
în clipa asta sacră stăm de veghe
că re-nviază omul cel mai sfânt.
Hristos a înviat! - vis de departe
vine din veci de veci prin Dumnezeu.
aici e pragul care ne desparte
de paradisul ce-l dorim mereu.
se contopeşte cerul cu pământul.
mâinile lumii au aprins făclii.
de lui Iisus îi venerăm cuvântul
ajuge-vom cu toţi în veşnicii.
unde e Ţara? - e în rugăciune.
unde e Tatăl Nostru? - printre noi.
să credem în minunea din minune
şi când nuntim - şi când răbdăm nevoi.
că nu există jale mai amară
decât să îngenunchi la cruce - trist.
creştinule, pe lume-i primăvară,
înalţă slăvi la cer strigînd - EXIST!
aprindeţi lumînări - e clipa sfântă
care de mii de ani ne-a mângîiat
pe noi pe toţi - şi tot ce nu cuvîntă;
rostiţi creştini: HRISTOS A ÎNVIAT!
                  de Paştele 2014, la Montreal