FESTIVALUL NAŢIONAL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE "ANA BLANDIANA"

Inapoi la stiri

FESTIVALUL NAŢIONAL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE

Ediţia a III-a a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana”, se va desfăşura în acest an în perioada 5-7 iunie, la Brăila.
Tematica acestei ediţii: „POETICA ARBORELUI EXISTENȚIAL”.
Concursul se va desfăşura pe patru secţiuni: Creaţie literară, Critică/Analiză literară, Recitare şi Interpretare folk.
La Creație literară: Subsecțiunea I: clasele V-VIII, Subtema: „Arborele copilăriei mele”- patru poeme sau un text în proză (2-3 pagini; Subsecțiunea a II-a: clasele IX-XII, Subtema: „Rădăcina Poetului - Arbore”: cinci poeme sau un eseu (3-4 pagini);
La Critică/Analiză literară: Subsecțiunea I: clasele V – VIII: scriitoarele Ana Blandiana și Magda Isanos 1. Plopi și paltini;Din apă ieșeau trupuri albe de plopi; Cândva arborii aveau ochi; scriitoarea Ana Blandiana, 2. Caisul; Copilăria mea; Vis vegetal; scriitoarea Magda Isanos;
Subsecțiunea a II-a: clasele IX – XII: scriitoarele Ana Blandiana și Magda Isanos, 1. Între mine și el;Umbrei mele i-e frică; Cireși amari; scriitoarea Ana Blandiana, 2. Pomii cei tineri; Doamne, n-am isprăvit!; Rădăcina; scriitoarea Magda Isanos.
Se va alege pentru interpretare câte o poezie din lirica ambelor scriitoare.
La Recitare: o poezie din creația scriitoarei Ana Blandiana; o poezie din creația scriitoarei Magda Isanos.
IV. Interpretare folk: - două piese muzicale: 1. prelucrare din lirica scriitoarei Ana Blandiana sau a scriitoarei Magda Isanos; 2. prelucrare din creația românească de gen.
Se vor alege pentru interpretare alte piese decât cele prezentate la edițiile anterioare.
În cadrul Festivalului, se va desfăşura şi Simpozionul Național: METAFORA ARBORELUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ:Sesiunea A ( elevi, profesori): referate (maximum 5 pagini) şi Sesiunea B (elevi): postere tematice (colaj, desen, pictură/format A3 sau A4).
Fișele de înscriere se vor trimite electronic până la 21 martie a.c. pe adresa:festivalanablandiana@ymail.com; un participant se poate înscrie pe o singură fişă la mai multe secţiuni.
Textele, la toate secţiunile, vor fi redactate obligatoriu cu diacritice, altfel nu intră în concurs.
Datele de identificare ale concurenților vor fi prezente atât pe fișa de înscriere, cât și pe lucrări (în colțul din dreapta al lucrării - numele și prenumele elevului (cu majuscule), clasa, școala, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului); datele personale vor fi secretizate în momentul printării de către organizatori.
Expedierea creațiilor de la Secțiunile I, II se va face în format electronic, pe adresa:festivalanablandiana@ymail.com, iar la Simpozion, în format electronic, pe adresa:simpozionfestival@ymail.com
Materialele de la secțiunile III și IV vor fi înregistrate pe CD/DVD, folosindu-se tehnici optime - sunet, imagine, lumină. CD/DVD – urile vor fi personalizate (numele și prenumele, clasa, școala, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon).
Înregistrările și posterele vor fi expediate, în plic, cu mențiunea - Pentru Festivalul de Creație și de Interpretare „Ana Blandiana” (5 mai - data poștei), pe adresa:
Şcoala Gimnazială „C. Sandu – Aldea”, Str. General Eremia Grigorescu, nr. 55, Brăila.
Un participant se poate înscrie la mai multe secțiuni. Nu se percep taxe de participare.

Etapele desfășurării Festivalului Național:
- 27 februarie – 21martie 2014; promovarea regulamentului în școli și licee;
înscrierea elevilor pe secțiuni;
- 24 martie - 18 aprilie 2014; realizarea lucrărilor/înregistrărilor pe secțiuni;
- 24 aprilie - 5 mai 2014; expedierea lucrărilor pe secțiuni;
- 7 mai – 30 mai 2014; evaluarea lucrărilor; realizarea CD-urilor ediției; redactarea antologiei ediției, care va cuprinde lucrările premiate și referatele simpozionului. ( Editura Nico, Târgu-Mureș);
- 5 – 7 iunie 2014; manifestările culturale ale Festivalului Național„Ana Blandiana” (lansări de carte/ reviste literare, desfășurarea Simpozionului Național„Metafora arborelui în literatura română şi universală ”, dramatizări, momente poetice, recital folk, premierea concurenților).
Se vor acorda premii pe secțiunile/subsecțiunile concursului (Premiul I; Premiul al II-lea; Premiul al III-lea, Mențiunea I, a II-a, a III-a; Marele Premiu„ANA BLANDIANA” ),
într-un cadru festiv.
Creațiile premiate, precum și lucrările prezentate în cadrul simpozionului, vor fi publicate în Antologiile Ediției Festivalului, la Editura Nico, Târgu-Mureș.
* Interpretările de la secțiunile III și IV vor fi cuprinse într-un CD al ediției concursului.
* Participanții înscriși la sesiunile simpozionului vor primi diplome de merit în format electronic.
* Premiile finaliștilor concursului, care nu vor putea ajunge la festivitate, vor fi expediate prin poștă.
Participările directe ( profesori, grupuri de elevi) la manifestările Festivalului Național se anunță în perioada 30 mai – 3 iunie, 2014, la adresa electronică: festivalanablandiana@ymail.com.
Invitaţi de onoare: scriitoarea Ana Blandiana; membră a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarme” și a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO), scriitorul Romulus Rusan; director al Centrului Internațional de Studii asupra Comunismului, scriitorul Nicolae Băciuț; membru al Uniunii Scriitorilor din România,; redactor - șef /Revista VATRA VECHE, director Direcția Județeană pentru Cultură Mureș.
Coordonator proiect: profesor dr. Gabriela Vasiliu
Informaţii şi fişa de înscriere se poate obţine prin solicitare la adresa de e-mail -gabrielavasiliu@yahoo.com; tel. 0748 137 500. (N.B.)