COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ - “VITTORIO DE SETA”

Inapoi la stiri

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ - “VITTORIO DE SETA”

Art. 1 – ORGANIZAREA 

Vittorio De Seta este un festival / concurs conceput de Federația Italiană a Tradițiilor Populare (denumită în continuare FITP) și organizat de o echipă de experți numită de FITP.

 

Art. 2 – SCOPUL

Concursul își propune să scoată în evidența personalitatea regizorului și producătorului de film Vittorio de Seta care a manifestat constant un interes deosebit pentru chestiunile etno-antropologice. La aceasta se adaugă promovarea și răspândirea  cunoștințelor antropologice prin utilizarea mijloacelor și metodelor audiovizuale, protejarea și punerea în valoare a culturilor populare considerate o moștenire inalienabilă a identităților locale. În cadrul dezbaterilor cu privire la disciplinele demo-etno-antropologice, festivalul / consurs îndeplinește funcția de a defini mai bine rolul important al antropologiei vizuale.

 

Art. 3 – TERMENE ȘI LOCAȚII

FITP anunță în fiecare and festivalul / concurs dedicat prodicției de documentare cu tematică etnografică. Ea va stabili data și locul de desfășurare a evenimentului, denumit “Vittorio De Seta” International Review of Ethnographic Documentaries”, (Festivalul Internațional de Documentare Etnografice Vittorio de Seta) prilej cu care vor fi proiectate primele 10 documentare în ordinea clasificării. În acelai timp, FITP va stabili termenul limită pentru expedierea documentarelor în vederea preselecției.

 

 

Art. 4 – TEMA ȘI DURATA 

Anual, consultanții științifici ai FITP vor stabili tema și durata documentarelor. Tema poate fi liberă sau impusă, în orice caz participarea va fi condiționată de faptul că documentarele trebuie să se refere la aspecte etnografice și socio-culturale specifice unui anumite zone.

 

 

Art. 5 – SECȚIUNI ȘI CATEGORII

Pot [srticipa filme naționale și internaționale.

 

 

-          Definirea National presupune: documentare produse în Italia, sunetul în italiană sau în dialect, cu subtitrare în italiană

 

-          Definirea International presupune:

a) documentare  produse în străinătate într-o altă limbă decât italiana, se cere subtitrarea în italiană

b) documentare produse în Italia în aceeași limbă sau dialect local, altul decât limba italiană, se cere subtitrea în italiană

 

Art. 6 – CONDIȚII DE PARTICIPARE

1        Participarea la competiție este gratuită, poate participa oricine fără limită de vârstă sau naționalitate.

2        Fiecare autor sau grup de autori poate trimite mai multe documentare,  însă nu poate primi decât un premiu.  

3        Toate lucrările audiovizuale publicate sau nepublicate, produse oriunde după 2005 pot participa la competiție.  

4        Documentarele vor avea o temă și o durată stabilite de la an la an.   

5        Documentarele care pun probleme legate de drepturile de autor asupra imaginii și a coloanei sonore care ar putea genera situații litigioase în privința participării la competiție și a proiecției sunt respinse.  

6        Spoturile publicitare, documentare exclusiv muzicale și clipurile video explicit promoționale sau comerciale, sau cele care violează demnitatea și drepturile omului sunt respinse.    

7        Autorul își asumă responsabilitatea asupra eventualelor litigii privind utilizarea improprie a unor materiale audio și video proprietate intelectuală a unor terți care pot reclama daune sau se pot considera ofensați de conținutul lucrării respective.   

8        În vederea unei participări corecte anual formularul de cerere de participare și invitația la competiție pot fi descărcate de la adresa www.fitp.org. Invitația cuprinde și termenul limită până la care documentarele pot fi expediate în vederea preselecției.    

 

Art. 7 - PAȘI 

 

Competiția este concepută în trei pași:

PRESELECȚIA

 

2  ADMITEREA

 

PREZENTAREA PUBLICĂ

 

 

 

Art. 8 – PRESELECȚIA

Pentru a participa la PRESELECȚIE documentarele vor fi expediate până la termenul limită indicat de invitație.

Documentarele și formularul de cerere de participare în format electronic vor fi expediate pe adresa  premiodeseta@gmail.com sau încărcate în secțiunea specifică la

 www.fitp.org .

 

 

 

Art. 9 – ADMITEREA

Lucrările primite până la termenul limită indicat vor fi vizionate de o comisie care va delibera și decide promovarea în etapa a treia (PROIECȚIA PUBLICĂ), decizie care nu poate fi contestată.

Autorii și regizorii responsabili pentru lucrările respective vor fi înștiințați în legătură cu ADMITEREA.

 

 

Art. 10 – ACCESUL  LA PROIECȚIA PUBLICĂ

Pentru a intra în etapa a treia autorii și regizorii lucrătorilor ADMISE vor expedia în decurs de 15 zile un plic conținând:

 

 1. 1.      Formularul de cerere semnat și completat la toate rubricile.  
 2. 2.      O copie a materialelor audiovizuale (dvd, blue-rău, fișier) înregistrate în sistemul EUROPA REGIUNEA 2. 
 3. 3.      CD sau DVD cuprinzând :

un rezumat scurt al filmului în italiană sau engleză; biografia și filmografia autorului sau autorilor în italiană sau engleză; o fișă cu datele tehnice ale filmului,  eventual distribuția și sursele  în italiană sau engleză și o listă a fonogramelor muzicale (autor și titlu) utilizate în coloana sonoră.   

 1. 4.      Un trailer sau rezumatul filmului în orice format pentru promovarea acestuia în cadrul competiției (opțional).   
 2. 5.      Fotografii din film și ale autorului pentru promovarea în cadrul competiției (opțional).   

 

În privința expedițiilor poștale din țările în afara UE va fi anexată o factură pro forma iar plicul va  avea mențiunea “doar pentru uz cultural fără valoare comercială”.     

FITP nu își asumă nici un fel de taxe vamale.   

FITP nu își asumă suplimentar nimic nici în nume personal nici ca avantaj pentru producător sau  compania distribuitoare.   

Toate materialele expediate pentru a participa la etapa a treia nu vor fi returnate și vor fi arhivate la FITP doar în scopuri culturale, de  promoție sau didactice.

Participarea la acest festival concurs implică acceptarea integrală a acestui regulament.

 

 

Art. 11 - PROIECȚIA PUBLICĂ

Documentarele ADMISE vor fi prezentate în proiecție publică într-o manifestare care va avea loc anual în 31 decembrie. 10 documentare admise vor intra în proiecție iar primele trei după selecția juriului vor fi premiate. 

 

 

Art. 12 – JURIUL

Juriul va fi format din cinci membri:

un expert în antropologia vizuală;

un expert în cinematografie și regie film;

președintele consiliului științific și doi membri nominalizați de FITP.

Președintele consiliului științific al FITP va fi președintele și coordonatorul juriului.

Fiecare membru al juriului va întocmi un referat justificativ al evaluarilor sale care va sta la baza votului final exprimat deschis.

Juriul poate decide cel mult două premii ex-aequo.  In astfel de cazuri premiul va fi împărțit egal între câștigători.

 

 

Art. 13 - PREMIILE

FITP, în proiecția anuală de buget va stabili cuantumul premiilor. Primele trei documentare din cele admise vor fi premiate. Premiile vor fi înmânate semnatarului (regizorul sau producătorul) din cerea de participare.

Valoarea premiilor:

 1. Primul clasificat        € 2000,00
 2. Al doilea clasificat   € 1000,00
 3. Al treilea  clasificat        €  500,00

 

 

 

Art. 14 – RESPONSABILITĂȚI ȘI NORME GENERALE  

Prezentul regulament stabilește că prin semnarea cererii de participare autorul sau regizorul filmului documentar declară: 

 1. lucrarea prezentată nu violează legi sau reglementări curente sau drepturile terților; 
 2. că este proprietarul sau deținătorul drepturilor asupra lucrării și a  fonogramelor muzicale; 
 3. exonerează  FITP față de pierderi, degradări, responsabilități, costuri și cheltuieli de orice fel cauzate de proiectarea publică a materialului; 

că renunță irevocabil la orice pretenție sau acțiuni, solicitare sau pretenție de plată față de organizatorii festivalului, membrii juriului și toți cei care sunt implicați sub altă formă în eveniment, eliberându-i prin aceasta de orice responsabilitate în acest sens. 

 

Art. 15 - LITIGII ȘI CLAUZE FINALE  

În final se specifică în legătură cu orice dispută ce poate apărea pe fondul acestei competiții, ea va fi trimisă unei comisii de arbitraj formată din trei membri, dintre care:

 1. Unul, care funcționează ca președinte, numit prin consens de președintele FITP;
 2. un concurent numit;
 3. O persoană numită prin consensul primilor doi, sau în absența consensului de Președintele Curții din localitatea care găzduiește evenimentul.

Pentru orice excepție care nu este prevăzută în prezentul regulament, FITP își rezervă dreptul de a lua decizii finale.

 

Art. 16 – CONSIMȚĂMÂNT ȘI DATE PERSONALE

Semnatarii cererii de participare declară în mod explicit acordul în conformitate cu decretul 196/2003 despre protecția datelor personale  că este de acord cu utilizarea datelor sale personale în toate inițiativele legate de competiție.