”SCRISOARE CĂTRE REBREANU”

Inapoi la stiri

”SCRISOARE CĂTRE REBREANU”

A apărut, recent, la Editura Academiei Române (al cărui director general este acad. D. R. POPESCU), un nou volum din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. O ediţie critică de NICULAE GHERAN în colaborare cu Emese Câmpean, Rodica Lăzărescu, Andrei Moldovan şi Lorenţa Popescu. Ediţia de faţă conţine 438 de scrisori şi 56 de epistole rezumate, toate adresate romancierului născut pe meleagurile judeţului Bistriţa-Năsăud.
Pentru cititorii noştri, câteva lămuriri oferite, prin CUVÂNT-ÎNAINTE, de coordonatorul acestei ediţiei, dl. NICULAE GHERAN.
„Complexitatea arhivei needitate ne-a determinat să împărţim materia în patru tomuri, fiecare cu circa 500 de scrisori. Pentru a evita arbitrarul oricărei selecţii, ne-am înţeles să prezentăm întregul fond epistolar, inclusiv documentele de interes minor, păstrate de romancier în arhiva sa (de exemplu, scrisoarea unui admirator sau admiratoare care-i solicită un autograf). Pentru o consultare facilă, epistolele reproduse în integralitatea lor au fost grupate la începutul lucrării, în ordine alfabetică a expeditorilor şi, în cadrul fiecărui expeditor, în ordine cronologică, iar cele de interes secundar într-o Addenda. Din parcimonie, în cazul acestora am redus spaţiul de imprimare, furnizând doar elementele bibliografice esenţiale: numele expeditorului, calitatea, localitatea şi data emiterii, rezumatul, cota clasificării B.A. R. şi numărul de inventar. (…).
Precizăm că scrisorile redactate în limbi străine au fost tălmăcite şi reproduse în limba română.
Întregul text a fost listat de prof. Emese Câmpean, care a avut în supravegherea sa coordonarea fondului de traduceri, cele de limbă maghiară aparţinându-i. Alegerea textelor şi adnotarea lor aparţin coordonatorului, secondat de Andrei Moldovan, pregătit pentru redactarea volumelor următoare. El a asigurat şi alcătuirea aparatului de indici, care i-a îngăduit plasarea corectă a notelor onomastice, în funcţie de prima lor apariţie.
Ca un corolar al întregii activităţi depuse la redactarea primului tom, se înscrie aportul doamnelor Lorenţa Popescu – bibliograf în cadrul serviciului de manuscrise al Bibliotecii Academiei Române -, care a asigurat colaţionarea textelor printate cu originalele documentelor aflate în arhivă – şi Rodica Lăzărescu, solicitată pe parcursul procesului redacţional să asigure o lectură integrală şi de control încrucişat al datelor din aparatul critic, aşa cum a colaborat şi după repaginarea volumului Intime.”
Oare mai e cazul să menţionăm, în încheierea acestor rânduri, că doi dintre colaboratorii domnului NICULAE GHERAN - Emese Câmpean şi Andrei Moldovan - sunt beclenari? Dar cine nu-i cunoaşte?!

Aurel Podaru